Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - VI Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

VI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 15.02.2009

V Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II, niedziela
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B Czyt I: Kpł 13,1-2.45-46; Resp: Ps 32,1-2.5+11; Czyt II 1Kor 10,31-11,1; Ew Mk 1,40-45;
 • Uwagi: Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 16.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: II tydzień, poniedziałek
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 4,1-15.25; Resp: Ps 50,1+8.16bc-17.20-21; Ew Mk 8,11-13;
 • Uwagi:

Wtorek 17.02.2009

Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II, wtorek; albo: Albo: Wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP: własne II czytanie w Godzinie czytań, antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni oraz modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni.
 • Msza św.: wspomnienie lub adlibitum
Szaty liturgiczne: białe (wspomnienie) lub zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 6,5-8;7,1-5.10; Resp: Ps 29,1-2.3ac-4.9-10; Ew Mk 8,14-21;
 • Uwagi:

Środa 18.02.2009

Św. Franciszka Regis Cleta, kapłana, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin:Psałterz: II tydzień, środa; wspomnienie obowiązkowe, teksty wspólne o jednym męczenniku lub o pasterzach
MODLITWA: Boże, Ty powołałeś świętego Franciszka do głószenia Ewangelii, a jego apostolską gorliwość uwińczyłeś śmiercią męczeńską; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wyznają Twoje imię, zostali umocnieni łaską Ducha Świętego i nie obawiali się poświęcić życia dla szerzeniaTwego królestwa. Przz naszego Pana.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Rdz 8,6-13.20-22; Resp: Ps 116B(115),12-13.14-15.18-19; Ew: Mk 8,22-26;
 • Uwagi: We wspólnotach Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełnyCzwartek 19.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Tydzień II, czwartek
 • Msza św.: adlibitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I Rdz 9,1-13; Resp: Ps 102,16-17.18-19.20-21.29+22-23; Ew: Mk 8,27-33;
 • Uwagi:

Piątek 20.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II,piątek
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 11,1-9; Resp: Ps 33,10-11.12-13.14-15; Ew: Mk 8,27-33;
 • Uwagi:

Sobota 21.02.2009

Św. Piotra Damiani'ego, biskupa, doktora Kościoła - wspomnienie dowolne lub NMP w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, II tydzień; Albo: Wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła - własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa. Hymn w Godzinie Czytań i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach albo o doktorach Kościoła. I Nieszpory: I NIeszpory VII Niedzieli zwykłej
 • Msza św.: z dnia powszedniego lub jednego ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Hbr 11,1-7; Resp: Ps 145,2-3.4-5.10-11; Ew: Mk 9,2-13;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień