Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - VII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

VII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 22.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna per annum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B, Czyt I: Iz 43,18–19.21–22.24b–25; Resp: Ps 41,2–3,4–5.13–14; Czyt II: Dz 2 Kor 1,18–22; Ew Mk 2,1–12
 • Uwagi:
 • Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła z racji niedzieli pomija się.
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 23.02.2009

Św. Polikarpa, biskupa, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: poniedziałek okres zwykły, psałterz - tydzień III, Godzina Czytań – II czytanie własne – św. Polikarpa biskupa, męczennika; Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne; Modlitwa własna. Hymn w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach z wyjątkiem antyfon własnych.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Syr 1,1-10; Resp: Ps 93,1.2+5bc; Ew Mk 9,14-29;
 • Uwagi: W diecezji toruńskiej: Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

Wtorek 24.02.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Syr 2,1-11; Resp: Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; Ew Mk 9,30-37
 • Uwagi: W diecezji toruńskiej: Św. Polikarpa, biskupa i męczennika - Wspomnienie obowiązkowe

OKRES WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II

Środa 25.02.2009

Popielec - Środa Popielcowa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV Tydzień,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Wielkopostna IV
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jl 2,12-18; Resp: Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14+17; Czyt II: 2Kor 5,20-6,3 Ew: Mt 6,1-6.16-18
 • Uwagi:
 • Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
 • Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej.
 • W czasie Mszy dokonuje się obrzędu poświęcenia i posypania głowy popiołem (po Ewangelii i homilii, przed Modlitwą Wiernych). Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.
 • Pomija się Akt Pokuty.
 • Inne msze św. z wyjątkiem wotywnych zabronione
 • W okresie Wieilkiego Postu w Liturgii Godzin znikają radosne aklamacje Alleluja oraz hymn Te Deum

Czwartek 26.02.2009

Czwartek po Popielcu

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień IV
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I Pwt 30,15-20; Resp: Ps 1,1-2.3.4+6; Ew: Łk 9,22-25
 • Uwagi:

Piątek 27.02.2009

Piątek po Popielcu

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień I
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1-9; Resp: Ps 51,3-4.5-6.18-19; Ew: Mt 9,14-15;
 • Uwagi:

Sobota 28.02.2009

Sobota po Popielcu

 • Liturgia Godzin: Psałterz - Tydzien IV; I Nieszpory: I Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,9b-14; Resp: Ps 86,1-2.3-4.5-6; Ew: Łk 5,27-32
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień