Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - VII Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

VII Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 24.05.2009

VII Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień III;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna lub o Wniebowstąpieniu
Czytania: Czyt I: Dz 1,1-11; Resp: Ps 47,2-3.6-7.8-9; Czyt II: Ef 1,17-23; Ew: Mk 16,15-20;
 • Uwagi:Poniedziałek 25.05.2009

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne
św. Grzegorza VII, papieża - wspomnienie dowolne
św. Marii Magdaleny d'Pazzi, dziewicy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek tydzień III; albo: Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz w Godzinie czytań w Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni i Nieszporach hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła albo o zakonnikach; Albo: Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach; Albo: Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o dziewicach albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstapieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 19,1-8; Resp: Ps 68,2-3.4-5ac.6-7ab; Ew J 16,29-33;
 • Uwagi:Wtorek 26.05.2009

św. Filipa Nereusza, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień III; albo: wspomienie św. Filipa Nereusza, kapłana" - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni własne. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach) albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 20,17-27; Resp: Ps 68,10-11.20-21; Ew J 17,1-11a;
 • Uwagi:
 • Dzień Matki - Z jego racji w modlitwie powszechnej wypada uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji wszystkich matek i kobiet spodziewających się potomstwa.Środa 27.05.2009

św. Augustyna z Canterbury,biskupa - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; albo: Albo: Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa- II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 20,28-38; Resp: Ps 68,29-30.33-35a.35b-36bc; Ew: J 17,11b-19;
 • Uwagi:Czwartek 28.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek III tydzień;
 • Msza św. dzień powszedni, pref. wielkanocna lub o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 22,30;23,6-11; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.9-10.11; Ew: J 17,20-26;
 • Uwagi:
 • 28 rocznicy śmierci Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.Piątek 29.05.2009

św. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień III; z wyjatkiem: II czytania w Godzinie czytań z pism św. Urszuli – oraz antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i antyfony do pieśni Maryi w Nieszporach oraz modlitwy o Świętej - własnych. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach (z wyjątkiem własnych antyfon) z tekstów wspólnych o dziewicach.
 • Msza św. wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 25,13-21; Resp: Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; Ew: J 21,15-19;
 • Uwagi:
 • w Archidiecezji poznańskiej: św. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, patronki archidiecezji - wspomnienie obowiązkowe.Sobota 30.05.2009

bł. Marty Anny Wieckiej SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe
św. Zdzisławy - wspomnienie dowolne
św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota III tydzień; albo wspomnienie bł. Marty Anny Wieckiej, dziewicy: teksty wspólne o dziewicach; Nieszpory: I Nieszpory z uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
MODLITWA: Boże, ty błogosławionej Marcie, dziewicy, pozwoliłeś naśladować miłość i troskę Chrystusa względem chorych; spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem, przynosili ulgę naszym braciom i kierowali ich serca ku Tobie, dawcy zbawienia. Przez naszego Pana.
 • Msza św. ranna: wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstapieniu
 • Msza św. wieczorna - wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Gloria, Credo, pref o Zesłaniu Ducha Świętego
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Dz 28,16-20.30-31; Resp: Ps 11,4.5 i 7; Ew: J 21,20-25;
Czytania wieczorem: Czyt I: Rdz 11,1-9 lub: Wj 19,3-8a.16-20b lub: Jl 3,1-5; Resp: Ps 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34; Czyt II: Rz 8,22-27 Ew: J 7,37-39;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia z racji wspomnienia bł. Marty Anny Wieckiej SM istnieje możliwość uzyskania odpustu cząstkowego na warunkach zwyczajnych
 • w archidiecezji katowickiej: św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie obowiązkowe
 • w diecezji bielsko-żywieckiej: św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie obowiązkowe, patrona diecezji
 • w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i w archidiecezji białostockiej: święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Szczecinie i Białymstoku
 • w bazylikach metropolitalnych w Szczecinie i Białymstoku: Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej.

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień