Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - Tydzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

ORDO 240.jpg

Tydzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 28.12.2008

Święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

 • Liturgia Godzin: teksty świąteczne, Psałterz: tydzień I, II Nieszpory: Święto Najświętszej Rodziny
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: własne
Czyt I: Syr 3,2-6.12-14; Resp: Ps 127,1-2.3.4-5; Czyt II Kol 3,12-21; Ew Łk 2,22-40;
lub
Czyt I: Rdz 15,1-6, 21,1-3; Resp: Ps 104,1b-2.3-4.5-6.8-9; Czyt II Hbr 11,8.11-12.17-19; Ew Łk 2,22-40 (lub 22,39-40)
 • Uwagi: wspomnienie świętych młodzianków, męczenników omija się z racji święta; msze św. za zmarłych zabronione

Poniedziałek 29.12.2008

Poniedziałek w Oktawie Narodzenia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: jutrznia i nieszpory - Narodzenie Pańskie, lectio brevis z właściwego dnia i godziny mniejsze - poniedziałek, psałterz - tydzień I
 • Msza św.: Gloria, prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Oktawa Narodzenia Pańskiego Czyt I: 1J 2,3-11 ; Resp: Ps95,1-2a.2b-3.5b-6; Ew Łk 2,22-35
 • Uwagi: wspomnienie dowolne św. Tomasza Beckett'a, biskupa i męczennika; msze św. za zmarłych z wyjątkiem tych w I rocznicę śmierci zabronione

Wtorek 30.12.2008

Wtorek w Oktawie Narodzenia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: jutrznia i nieszpory - Narodzenie Pańskie, lectio brevis z właściwego dnia i godziny mniejsze - wtorek, psałterz - tydzień I
 • Msza św.: Gloria, prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 2,12-17; Resp: Ps 95,78a.8b-9.10; Ew Łk 2,36-40
 • Uwagi: msze św. za zmarłych z wyjątkiem tych w I rocznicę śmierci zabronioneŚroda 31.12.2008

Środa w Oktawie Narodzenia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Jutrznia - Narodzenie Pańskie, lectio brevis z właściwego dnia i godziny mniejsze - środa, psałterz - tydzień I, w Jutrzni i Godzinie Czytań - możliwe wspomienie św. Sylwestra, papieża; I NIeszpory - I Nieszpory Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 • Msza św.: Gloria, prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Oktawa Narodzenia Pańskiego Czyt I: 1J 2,18-21 ; Resp: Ps 95,1-2.11-12.13; Ew: J 1,1-18
 • Uwagi: wspomnienie dowolne św. Sylwestra, papieżamsze św. za zmarłych z wyjątkiem tych w I rocznicę śmierci zabronione

Czwartek 1.01.2009

Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Czwartek w Oktawie Narodzenia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty na uroczystość, II Nieszpory - uroczystość...
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o NMP I (o rodzicielce) i częściowo na Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: wszystkie cykle roczne Czyt I' Lb 6,22-27 ; Resp: Ps 66,2-3.5.6.8; Czyt II: Ga 4,4-7; Ew: Łk 2,16-21
 • Uwagi:
 • Zgodnie z prawem kanonicznym w dniu dzisiejszym istnieje obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
 • W Kościele 1 stycznia obchodzony jest jako Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji papież kieruje do nas swoje orędzie. Po południu można odprawić okolicznościowe nabożeństwo w intencji pokoju. Na zakończenie Eucharystii można też odmówić Modlitwę papieża Pawła VI o pokój.
 • Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku na zakończenie Eucharystii oraz Jutrzni i Nieszporów można udzielić uroczystego błogosławieństwa na początek roku.
 • Dzisiejsza uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego.
 • Za publiczne odmówienie lub śpiew hymnu Przyjdź, Duchu Święty (Veni Creator) można dziś uzyskać odpust zupełny.
 • Odpust zupełny można dziś uzyskać także za pobożne przyjęcie - choćby przez radio lub telewizję - udzielanego dzisiaj przez papieża błogosławieństwa Urbi et Orbi - Miastu i Światu.
 • W diecezji zamojsko-lubaczowskiej: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Matki Oodkupiciela, głównej Patronki diecezji
 • We wspólnotach Zgromadzenia Misji odmawia się uroczyście Akt Ofiarowania w dniu Nowego Roku

Piątek 2.01.2009

świętych Bazylego Wilekiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: wspomnienie obowiązkowe, I Tydzień Psałterza
 • Msza św.: wspomnienie, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 2,22-28; Resp: Ps 97,1.2-3ab.3cd-4; Ew: J 1,19-28
 • Uwagi: Dzień modlitw za misjonarzy i misje

Sobota 3.01.2009

dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego albo Najświętszego Imienia Jezus - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, lub wspomnienie dowolne; I Nieszpory: I NIespzory Niedzieli II Tygodnia
 • Msza św.: teksty zwykłe lub wspomnienie dowolne, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 2,29-3,6; Resp: Ps 97,1.3cd-4.5-6; Ew: J 1,29-34
w mszach o Najświętszym Imieniu Jezus, z Lekcjonarza o Świętych: Czyt I: 1Flm 2,1-11; Resp: Ps 8,4-5.6-7.8-9; Ew: Łk 2,21-24
 • Uwagi:W najnowszym, trzecim wydaniu Mszału Rzymskiego wprowadzone zostało w dniu dzisiejszym wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus.poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień