Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - I Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

III Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Święto Chrztu Pańskiego

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 11.01.2009

Święto Chrztu Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty świąteczne, Psałterz: tydzień III; II NIeszory: II NIeszpory - święto
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja świąteczna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: cykl B, Czyt I: Iz 42,1-4,6-7; Resp: Ps 29,1-2,3ac-4,3b+9b-10; Czyt II: Dz 10,34-38; (lub:Czyt I: Iz 55,1-11; Resp: Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Czyt II 1J 5,1-9; Ew Mk 1,7-11)
 • Uwagi:Dzisiejsze święto kończy Okres Narodzenia Pańskiego. Można dziś pobłogosławić wodę. Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły. Zaczyna obowiązywać III tom Liturgii Godzin.
OKRES ZWYKŁY PRZED WIELKANOCĄ

LITURGIA GODZIN - Tom II

I Tydzień Zwykły


Poniedziałek 12.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, okres zwykły, psałterz - tydzień I,
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 1,1-6; Resp: Ps 97,1-2.6-7. 9 i 12; Ew Mk 1,14-20;
 • Uwagi:

Wtorek 13.01.2009

św. Hilarego, bikupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni , lub: Godzina Czytań - teksty wspólne o pasterzach lub teksty wspólne o doktorach Kościoła, II Czytanie - s. 1047, modlitwa - s. 1049
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 2,5-12; Resp: Ps 8,2a+5.6-7.8-9; Ew Mk 1,21-28
 • Uwagi:

Środa 14.01.2009

 • Liturgia Godzin:
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 2,14-18; Resp: Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Ew: Mk 1,29-39
 • Uwagi:

Czwartek 15.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień I
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I Hbr 3,7-14; Resp: Ps 95,6-7.8-9.10-11; Ew: Mk 1,40-45
 • Uwagi:

Piątek 16.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień I
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 4,1-5.11; Resp: Ps 78,3+4bc.6-7.8; Ew: Mk 2,1-12;
 • Uwagi:

Sobota 17.01.2009

św. Antoniego, pustelnika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz - Tydzien I; Godzina Czytań - II Czytanie włąsne o św. Antonim - s. 1049, modlitwa - s. 1052, teksty wspólne o zakonnikach; I Nieszpory: I Nieszpory - II Niedziela zwykła
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 4,12-16; Resp: Ps 19,8-9.10+15; Ew: Mk 2,13-17
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień