Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - I Tydzień Wielkiego Postu

ORDO 240.jpg

I Tydzień Wielkiego Postu

LITURGIA GODZIN - Tom II


Niedziela 01.03.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
 • Msza św.: Credo, Prefacja niedzielna własna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: cykl B, Czyt I: Rdz 9,8-15; Resp: Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; Czyt II: 1P 3,18-22; Ew Mk 1,12-15
 • Uwagi:
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 02.03.2009

 • Liturgia Godzin: poniedziałek , psałterz - tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Kpł 19,1-2.11-18; Resp: Ps 19,8.9.10.15; Ew Mt 25,31-46;
 • Uwagi:

Wtorek 03.03.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 55,10-11; Resp: Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19; Ew Mt 6,7-15
 • Uwagi: w archidiecezji białostockiej oraz w diecezjach drohiczyńskiej, łomżyńskiej i radomskiej - I Nieszpory uroczystości św. Kazimierza, królewicza, głównego patrona prowincji i diecezji.

Środa 04.03.2009

Św. Kazimierza Królewicza - święto

 • Liturgia Godzin: środa, psałterz - tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja o świętych (nr 70)
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Syr 51,13-20 (lub: Flp 3, 8-14); Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.11; Ew: Łk 12,35-40 (w kościołach, w których obchodzona jest uroczystość: Czyt II: Flp 3,8-14)
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej: święto św. Kazimierza, królewicza, patrona archidiecezji
 • W archidiecezji białostockiej oraz diecezjach drohiczyńskiej, łomżyńskiej i radomskiej: uroczystość św. Kazimierza, królewicza, głównego patrona prowincji i diecezji

Czwartek 05.03.2009

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz - tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I Est(Wlg) 14,1.3-5.12-14; Resp: Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Ew: Mt 7,7-12
 • Uwagi:

Piątek 06.03.2009

 • Liturgia Godzin: piątek, psałterz - tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Ez 18,21-28; Resp: Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ew: Mt 5,20-26
 • Uwagi:

Sobota 07.03.2009

Świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: sobota, psałterz - tydzień I; I Nieszpory - II Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Pwt 26,16-19; Resp: Ps 119,1-2.4-5.7-8; Ew: Mt 5,43-48
 • Uwagi: Wspomnienie dowolne świętych męczennic Perpetuy i Felicytypoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień