Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - IX Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Pięćdziesiątnica

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 31.05.2009

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień I; uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Szaty liturgiczne: czerwone
 • Msza św.: Gloria, Sekwencja, Credo, Prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego
Czytania: Czyt I: Dz 2,1–11; Resp: Ps 104,1ab+24ac.29bc–30.31+34; Czyt II: 1Kor 12,3b–7.12–13; Ew: J 20,19–23;
 • Uwagi:
 • Święto Nawiedzena Najświętszej Maryi Panny pomija się z racji niedzieli.
 • Przed główną Mszą św. można urządzić procesję, w czasie której śpiewa się hymn Veni Creator Spiritus. Hymn ten można też śpiewać na innych Mszach jako pieśń na wejście bez wersetu i oracji. Dziś za pobożne i publiczne odmówienie lub odśpiewanie tego hymnu do Ducha Świętego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Nieszporach należy usunąć paschał do kaplicy chrzcielnej i ustawić obok chrzcielnicy, aby podczas obrzędów chrztu od jego płomienia zapalać świece ochrzczonych.
 • Figurę rezurekcyjną odnosi się do zakrystii, a z krzyża ołtarzowego i procesyjnego zdejmuje się czerwoną stułę.
 • Po Komplecie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy.
 • W następną niedzielę - uroczystość Najświętszej Trójcy - kończy się okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione
Okres Zwykły po Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Poniedziałek 1.06.2009

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnych. W Modlitwie w ciągu dnia psalmy z poniedziałku I tygodnia.
 • Msza św. Gloria, prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 3,9-15.20; Resp: Ps 87,1-3.5-6; Czyt II: Dz 1,12-14; Ew J 2,1-11 lub J 19,25-27 lub Łk 1,26-38;
 • Uwagi:
 • św. Justyna, męczennika - wspomnienie obowiązkowe pomija się z racji Święta NMP
 • W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezjach drohiczyńskiej i ełckiej: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny. Matki Kościoła - głównej patronki archidiecezji i diecezji.
 • Rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe dedykowane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.Wtorek 2.06.2009

świętych Marcelina i Piotra, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień III; albo: Wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra - własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Tb 2,10-23; Resp: Ps 112,1-2.7-8.9; Ew Mk 12,13-17;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W diecezji sandomierskiej - Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W Sandomierzu - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy, patronów miasta.
 • W diecezji legnickiej - wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Łaskawej
 • W diecezji rzeszowskiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego, (w Rzeszowie - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Rzeszowie)Środa 3.06.2009

św. Karola Lwangi i towarzyszy (z Ugandy) - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; W Godzinie czytań II czytanie własne o Świętych. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Tb 3,1-11.24-25 (WLG); Resp: Ps 25,2-3.4-5.6-7bc.8-9; Ew: Mk 12,18-27;
 • Uwagi:Czwartek 4.06.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek III tydzień;
 • Msza św. dzień powszedni,
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Tb 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10 (Wlg); Resp: Ps 128,1-2.3.4-5; Ew: Mk 12,28b-34;
 • Uwagi:
 • Pierwszy czwartek miesiąca.Piątek 5.06.2009

św. Bonifacego, biskupa i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień III; W Godzinie czytań - II czytanie o Świętym. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Tb 11,5-17; Resp: Ps 146,1-2+6c.7-8.9-10; Ew: Mk 12,35-37;
 • Uwagi:
 • Pierwszy piątek miesiąca.Sobota 6.06.2009

św. Norberta, biskupa - wspomnienie obowiązkowe
lubNajświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota III tydzień; albo wspomnienie św. Norberta, bikupa - W Godzinie czytań – II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. W Godzinie czytań hymn, a w Jutrzni i Nieszporach hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach). I Nieszpory: I Nieszpory z uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
 • Msza św.: dzień powszedni lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Tb 12,1.5-15.20 (Wlg); Resp: Tb 13,2.6.7; Ew: Mk 12,38-44;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień