Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - IV Tydzień Adwentu & Oktawa Narodzenia Pańskiego

ORDO 240.jpg

IV Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 21.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty niedzielne, Psałterz: tydzień IV, II Nieszpory: IV Niedziela Adwentu
 • Msza św.: Credo, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Cykl B: Czyt I: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Resp: Ps 88,2-3.4-5.27.29; Czyt II Rz 16,25-27; Ew Łk 1,26-38
 • Uwagi: wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła pomija się.

Poniedziałek 22.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 22 grudnia: Czyt I: 1Sm 1,24-28; Resp: 1Sm 2,1.4-5.6-7; Ew Łk 1,46-56
 • Uwagi:

Wtorek 23.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 23 grudnia: Czyt I: Ml 3,1-4.4,5-6; Resp: Ps 24, 4bc-5ab.8-9.10.14; Ew Łk 1,57-66
 • Uwagi:

Środa 24.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe, I Nieszpory: I Nieszpory uroczystości Narodzenia Pańskiego. Kompleta: Modlitwę na zakończenie dnia odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we wspólnym oficjum Godziny Czytań i Mszy o północy (Pasterki).
 • Msza św.: w ciągu dnia: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 24 grudnia: Czyt I: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Resp: Ps 88, 2-3.4-5.27.29; Ew: Łk 1,67-79
 • Uwagi:

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

"Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego nic nie jest Kościołowi droższe jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i Jego pierwszych wystąpień. To dokonuje się w okresie Narodzenia.

Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli po Objawieniu, czyli do niedzieli po 6 stycznia włącznie".

Oktawa Narodzenia Pańskiego

Czwartek 25.12.2008

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV Tydzień; II Nieszpory: Uroczystość Narodzenia Pańskiego
 • Mszę o północy (tzw. Pasterkę) powinno poprzedzić oficjum Godziny Czytań wg Liturgii Godzin lub inne nabożeństwo odprawiane według miejscowej tradycji.
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja Boże Narodzenie
 • Zgodnie ze starą tradycją rzymską w dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze - pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze. Nie wolno więc odprawiać Mszy Narodzenia Pańskiego po kolei, jak dawniej. Wolno natomiast ze względów duszpasterskich, na podstawie przywileju binacji lub trynacji, odprawić dwie lub trzy Msze wg formularza dnia. Celebrans, który sprawuje dzisiaj trzy Msze św., może przyjąć trzy stypendia. Celebrans sprawujący tylko jedną Mszę św. wybiera formularz mszalny odpowiadający porze dnia.
Szaty liturgiczne: białe
Czytania:
 • wigilijna, o północy: Czyt I' Iz 62,1-5; Resp: Ps 88,4-5.16-17.27.29; Czyt II: Dz 13,16-17.22-25 Ew: Mt 1,1-24 (lub Mt 1,18-25);
 • pierwsza Msza, poranna: Czyt I' Iz 9,1-6; Resp: Ps 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Czyt II: Tyt 2,11-14; Ew: Łk 2,1-14;
 • druga Msza, w ciągu dnia: Czyt I' Iz 62,11-12; Resp: Ps 96,1.6.11-12; Czyt II: Tt 3,4-7; Ew: Łk 2,15-20;
 • trzecia Msza, wieczorna: Czyt I' Iz 52,7-10; Resp: Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Czyt II: Hbr 1,1-6; Ew: J 1,1-18 (lub J 1,1-5.9-14)
 • Uwagi: Podczas wszystkich Mszy dzisiejszej uroczystości klęka się na słowa wyznania wiary: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem".

Piątek 26.12.2008

Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika

 • Liturgia Godzin: teksty świąteczne, godziny mniejsze: piątek, IV Tydzień Psałterza,
 • Msza św.: święto, Gloria, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: własne: Czyt I: 1J 1,1-4; Resp: Ps 96,1-2.5-6.11-12; Ew: J 20,2-8
 • Uwagi:
ze względu na piątek, post obowiązuje o ile ordynariusz miejsca nie udzieli specjalnej dyspensy.
zabrania się odprawiania Mszy za zmarłych za wyjątkiem pogrzebowych.
Tu, gdzie istnieje taki zwyczaj, dokonuje się dzisiaj obrzędu błogosławieństwa owsa.
W dniu dzisiejszym nie ma obowiązku uczestnictwa wiernych we Mszy św.

Sobota 27.12.2008

Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

 • Liturgia Godzin: teksty świąteczne, godziny mniejsze: sobota, IV Tydzień Psałterza; Nieszpory: I Nieszpory święta Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
 • Msza św.: święto, Gloria, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 7, 10-14; Resp: Ps 23, 1-2.3-4ab.5-6; Ew: Łk 1, 26-38
 • Uwagi:
zabrania się odprawiania Mszy za zmarłych za wyjątkiem pogrzebowych.
Tu, gdzie istnieje taki zwyczaj, dokonuje się dzisiaj obrzędu błogosławieństwa wina.poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień