Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - IV Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

IV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 1.02.2009

IV Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: teksty niedzielne, Psałterz: tydzień IV
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B Czyt I: Pwt 18,15-20; Resp: Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; Czyt II 1 Kor 7,32-35; Ew Mk 1,21-28;
 • Uwagi:
 • z racji niedzieli, wspomnienie obowiązkowe - bł. Marii Anny Vaillot SM i bł. Odylii Baumgarten SM - POMIJA SIĘ
 • W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 2.02.2009

Święto Ofiarowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty własne; w Modlitwie w ciągu dnia hymny i psalmy z poniedziałku IV tygodnia zwykłego; Nieszpory świąteczne
 • Msza św. Gloria, prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ml 3,1-4 (lub Hbr 2,14-18); Resp: Ps 24,7-8.9-10; Ew Łk 2,22-40 (lub 22-32);
 • Uwagi: XIII Dzień Życia Konsekrowanego.
 • Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami. Obrzęd błogosławieństwa, dokonujący się przed Mszą św., procesja ze świecami i sama Msza św. stanowią jedną czynność liturgiczną. Msza powinna być więc sprawowana przez tego samego kapłana, który dokonał poprzedzających ją obrzędów i według przepisanego na dziś formularza, chyba że Mszy przewodniczy biskup. Nie błogosławi się świec po Mszy św.

W dniu dzisiejszym wolno wrócić do śpiewu kolęd podczas liturgii.

 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Wtorek 3.02.2009

Bł. Józefiny Nicoli SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: wspomnienie obowiązkowe, teksty wspólne o dziewicach.
Modlitwa:Boże, który błogosławioną Józefinę, dziewicę, obdarzyłeś duchem ewangelicznym i wewnętrzną radością w wychowywaniu dzieci, daj nam, przez jej wstawiennictwo, abyśmy naśladując te same cnoty, mogli głosić Ciebie, prawdziwego Ojca ubogich. Przez naszego Pana...
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 12,1-4; Resp: Ps 22,26b-27.28+30ab.30c-32; Ew Mk 5, 21-43;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej odpust częściowy
 • ponadto wspomnienie: św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz św. Oskara, biskupa

Środa 4.02.2009

 • Liturgia Godzin:Psałterz, środa IV tygodnia.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 12,4-7.11-15; Resp: Ps 103,1-2.13-14.17-18; Ew: Mk 6,1-6;
 • Uwagi:

Czwartek 5.02.2009

św. Agaty, dziewicy i męczennicy - Wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV Tygodnia; Godzina czytań: II czytanie własne; Modlitwa własna. hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o jednej męczennicy albo o dziewicach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I Hbr 12,18-19.21-24; Resp: Ps 48,2-3ab.3cd-4.9.10-11; Ew: Mk 6,7-13;
 • Uwagi:

Piątek 6.02.2009

św. Pawła Miki SJ i Towarzyszy, męczenników - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, IV Tydzień; teksty wspólne o wielu męczennikach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Hbr 13,1-8; Resp: Ps 27,1.3.5.8b-9abc; Ew: Mk 6,14-29;
 • Uwagi: Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpiwszy do Towarzystwa Jezusowego, owocnie głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików pojmano go razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddano ich okrutnym torturom, a potem doprowadzono do miasta Nagasaki, gdzie ich ukrzyżowano 5 lutego 1597 r.
 • obchodzone także: św. Doroty, dziewicy i męczennicy - wspomnienie

Sobota 7.02.2009

Bł. Rozalii Rendu SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, IV Tydzień; teksty wspólne o dziewicach lub pełniących dzieła miłosierdzia; Nieszpory: I Nieszpory V Niedzieli zwykłej

,blockquote>Modlitwa:Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Rozalię, dziewicę, duchem Twojej miłości, tak, że mogła służyć ubogim i opuszczonym; spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem mieli radość z rozpoznawania Chrystusa w ubogich i służyli im z bezgraniczną miłością. Który z Tobą żyje i króluje...

 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 13,15-17.20-21; Resp: Ps 23,1-2a.2b-3.4.5.6; Ew: Mk 6,30-34;
 • Uwagi: we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej odpust częściowypoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień