Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - IV Tydzień Wielkiego Postu

ORDO 240.jpg

IV Tydzień Wielkiego Postu

LITURGIA GODZIN - Tom II


Niedziela 22.03.2009

IV Niedziela Wielkiego Postu - LAETARE

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV;
 • Msza św.: Credo, Prefacja niedzielna własna
Szaty liturgiczne: różowe lub fioletowe
Czytania: cykl B, Czyt I: 2Krn 36,14-16.19-23; Resp: Ps 137,1-2.3.4-5.6; Czyt II: Ef 2,4-10; Ew J 3,14-21
 • Uwagi:

Poniedziałek 23.03.2009

św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa - Wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: poniedziałek, IV tydzień psałterza; w Jutrzni i Nieszporach dokonać wspomnienia św. Turybiusza, biskupa: po końcowej modlitwie z piątku, antyfona i modlitwa o świętym – s. 1306
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 65,17-21; Resp: Ps 30,2+4.5-6.11-12a+13b; Ew J 4,43-54;
 • Uwagi:Wtorek 24.03.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, tydzień IV psałterza; I Nieszpory: I Nieszpory uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Ez 47,1-9.12; Resp: Ps 46,2-3.5-6.8-9; Ew J 5,1-3a.5-16
 • Uwagi:

Środa 25.03.2009

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty własne; II Nieszpory: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja własna na uroczystość
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 7,10-14; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.11; Czyt II: Hbr 10,4-10; Ew: Łk 1,26-38;
 • Uwagi:
 • Przy odmawianiu Credo, po słowach "słowo ciałem się stało" wszyscy wierni przyklękają.
 • z okazji dnia odnowienia ślubów Siostry Miłosierdzia mogą uzyskać odpust zupełny
 • w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia - dzień odnowienia ślubów
 • w Kościele Powszechnym - dzień świętości życiaCzwartek 26.03.2009

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz IV tygodnia;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Wj 32,7-14; Resp: Ps 106,19-20.21-22.23; Ew: J 5,31-47;
 • Uwagi: w archidiecezji przemyskiej - Wspomnienie dodatkowe św. Dobrego ŁotraPiątek 27.03.2009

 • Liturgia Godzin: piątek, psałterz - tydzień IV
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Mdr 2,1a.12-22; Resp: Ps 34,17-18.19-20.21+23; Ew: J 7,1-2.10.25-30
 • Uwagi:

Sobota 28.03.2009

 • Liturgia Godzin: sobota, psałterz - tydzień IV;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jr 11,18-20; Resp: Ps 7,2-3.9bc-10.11-12; Ew: J 7,40-53;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień