Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - IV Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

IV Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 03.05.2009

IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; Nieszpory: I Nieszpory Uroczystości NMP Królowej Polski;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 4,8-12; Resp: Ps 118,1+8.9+21.22-23.26+28cd; Czyt II: 1J 3,1-2; Ew: J 10,11-18;
 • Uwagi:

Poniedziałek 04.05.2009

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Niedziela tydzień I; teksty własne, Kompleta z Niedzieli II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Resp: Jdt 13,18bcda.19-20; Czyt II: Kol 1,12-16; Ew J 19,25-27;
 • Uwagi:
 • Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zostało ustanowione w 1924 r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 roku, zezwolił na wpisanie wezwania "Królowo Polski" na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
 • w diecezji polowej: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego, głównej patronki ordynariatu polowego;
 • Przynajmniej w czasie głównej Mszy św. powinno się odnowić akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie.
 • Dzień Emigranta - warto uwzględnić ten fakt w wezwaniach modlitwy wiernych
 • wspomnienie św. Floriana, żołnierza, męczennika pomija się

Wtorek 05.05.2009

bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; wtorek III tygodnia wielkanocnego lub: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL: Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 11,19-26; Resp: Ps 87,1a+2+3a.4-5.6-7; Ew J 10,22-30;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji krakowskiej: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie obowiązkowe
 • W archidiecezji przemyskiej: święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Przemyślu
 • W bazylice metropolitalnej w Przemyślu: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Przemyślu

Środa 06.05.2009

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; Teksty wspólne o Apostołach w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych;
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 1Kor 15,1-8; Resp: Ps 19,2-3.4-5; Ew: J 14,6-14;
 • Uwagi:Czwartek 07.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV tydzień; czwartek IV tygodnia Wielkanocy; Nieszpory: I Nieszpory uroczystości św. Stanisława biskupa, męczennika, Kompleta Niedziela II
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,13-25; Resp: Ps 89,2-3.21-22.25+27; Ew: J 13,16-20;
 • Uwagi:
 • W diecezji kieleckiej: święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski BożejPiątek 08.05.2009

Uroczystość św. Stanisława biskupa, męczennika

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, teksty własne; Kompleta - Niedziela II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 20,17-18a.28-32.36; Resp: Ps 100,1-2.3.4b-5ab; Czyt II: Rz 8,31b-39; Ew: J 10,11-16;
 • Uwagi:

Sobota 09.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV tydzień; sobota IV Tygodnia Wielkanocy; Nieszpory: I Nieszpory V Niedzieli Wielkanocnej
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,44-52; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Ew: J 14,1-6;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień