Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

ORDO 240.jpg

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 04.01.2009

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • Liturgia Godzin: teksty nidzielne, Psałterz: tydzień II
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: własne, Czyt I: Syr 24,1-2.8-12; Resp: Ps 147,12-13.14-15.19-20; Czyt II Ef 1,3-6.15-18; Ew J 1,1-18 (lub 1-5.9-14);

Poniedziałek 05.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień II, I Nieszpory: I Nieszpory Uroczystości Objawienia Pańskiego
 • Msza św.
w dzień: dzień powszedni, prefacja Bożonarodzeniowa
wieczorna (Wigilia Objawiania Pańskiego): Gloria, Credo, prefacja na Objawienie Pańskie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 3,11-21; Resp: Ps99,2.3.4.5.; Ew Łk J 1,43-51; w czasie Mszy św. wieczornej, wigilii Objawienia Pańskiego - czytania z Uroczystości Objawienia Pańskiego
 • Uwagi: Wspomnienie dowolne bł. Marceliny Darowskiej, zakonnicy

Wtorek 06.01.2009

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty na uroczystość, II Nieszpory uroczystość
 • Msza św.: Gloria, prefacja na Objawienie Pańskie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 60,1-6; Resp: Ps 71,2.7-8.10-11.12-13; Czyt II: Ef 3,2-3a.5-6; Ew Mt 2,1-12
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, pogrzebowe, w rocznicę śmierci i wotywne zabronione
 • Na zakończenie Eucharystii oraz Jutrzni i Nieszporów można udzielić uroczystego błogosławieństwa.
 • W czasie Mszy św. święci się dzisiaj 'kredę i kadzidło. Odpowiedni obrzęd ma miejsce po homilii albo po modlitwie po Komunii.
 • Podczas wszystkich Mszy św. zaleca się dziś śpiewy w języku łacińskim - np. pozdrowienia i Pater noster.
 • W dniu dzisiejszym obchodzony jest Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. Ofiara na tacę przeznaczona jest na potrzeby misji.Środa 07.01.2009

Bł. Lindalwy Justo de Oliveira SM, męczennicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: wspomnienie, teksty wspólne o dziewicach lub męczennicach, psałterz - II Tydzień
MODLITWA: Boże, który w błogosławionej Lindalwie posługę ubogim uświęciłeś koroną męczeństwa, spraw prosimy przez jej wstawiennictwo, abyśmy praktykując dzieła Twojej miłości, umieli składać nasze życie jako ofiarę miłą Tobie. Przez naszego Pana.
 • Msza św.: Gloria, prefacja Bożonarodzeniowa
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Oktawa Narodzenia Pańskiego Czyt I: 1J 3,22 - 4,6; Resp: Ps 2,7-8.10-11; Ew: Mt 4,12-17.23-25
 • Uwagi: we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej możliwy odpust cząstkowy.

Czwartek 08.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II Tydzień
 • Msza św.: Prefacja Bożonarodzeniowa lub Objawienie Pańskie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I 1J 4,7-10; Resp: Ps 71,2.3-4ab.7-8; Ew: Mk 6,34-44
 • Uwagi:

Piątek 09.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II Tydzień
 • Msza św.: wspomnienie, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 4,11-18; Resp: Ps 71,2.10-11.12-13; Ew: Mk 6,45-52
 • Uwagi:

Sobota 10.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, I Nieszpory: I Nieszpory święta Chrztu Pańskiego
 • Msza św.: teksty zwykłe, prefacja Boże Narodzenie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 4,19 - 5,4; Resp: Ps 71,2.14+15bc.17; Ew: Łk 4,14-22a
 • Uwagi: w diecezji drohiczyńskiej: ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W DROHICZYNIEpoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień