Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - II Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

II Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 18.01.2009

II Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: teksty nidzielne, Psałterz: tydzień II
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B Czyt I: 1 Sm 3,3b-10.19; Resp: Ps 40,2+4ab.7-8a.8b-10; Czyt II 1Kor 6,13c-15a.17-20; Ew J 1,35-42;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
 • Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kończy się on świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia).

Poniedziałek 19.01.2009

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień II lub: W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku II tygodnia zwykłego. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 5,1-10; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Ew Mk 2,18-22;

Wtorek 20.01.2009

św. Fabiana, papieża i męczennika - wspomnienie obowiązkowe; św. Sebastiana, męczennika - wspomnienie obwiązkowe

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II tydzień; lub wspomnienie; albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne: II czytanie w Godzinie czytań – s. 1051 i modlitwa – s. 1053. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku – s. 1481 albo o pasterzach (papieżach) – s. 1503; albo: wspomnienie św. Sebastiana, męczennika. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne: II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa – s. 1053 [s. 1193]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku – s. 1481.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone
Czytania: Czyt I: Hbr 6,10-20; Resp: Ps 111,1-2.4-5.9+10c; Ew Mk 2,23-28
 • Uwagi:

Środa 21.01.2009

św. Agnieszki, dziewiczy i męczennicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II tydzień; W Godzinie czytań – I czytanie ze środy II tygodnia zwykłego, II czytanie własne – s. 1056. Jutrznia własna – s. 1058; Nieszpory - antyfony psalmów - teksty wspólne o męczennikach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Hbr 7,1-3.15-17; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Ew: Mk 3,1-6
 • Uwagi:

Czwartek 22.01.2009

św. Wincentego, diakona, męczennika - wspomnienie dowolne; Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II Tydzień albo Wspomnienie św. Wincentego- w godzinie czytań własne II czytanie. – s. 1060 oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1062. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku; albo: wspomnienie św. Wincentego Pallottiego. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone
Czytania: Czyt I Hbr 7,25-8,6; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.17; Ew: Mk 3,7-12
 • Uwagi:

Piątek 23.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - II Tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 8,6-13; Resp: Ps 85,8+10.11-12.13-14; Ew: Mk 3,13-19
 • Uwagi: Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina - wspomnienie dowolne, w diecezji siedleckiej - wspomnienie obowiązkowe

Sobota 24.01.2009

św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz sobota,II tydzień; W Godzinie Czytań - II czytanie własne z dzieł Świętego Franciszka Salezego – s. 1063. Modlitwa własna – s. 1065. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) albo o doktorach Kościoła. I Nieszpory z III niedzieli zwykłej.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 9,1-3.11-14; Resp: Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ew: Mk 3,20-21
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień