Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - II Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

II Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 19.04.2009

II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Sekwencja (dowolnie), Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 4,32-35; Resp: Ps 118,1+14.13-14.22-24; Czyt II: 1J 5,1-6; Ew: J 20,19-31;
 • Uwagi:
 • Przed lub po Mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto "Caritas".
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
 • Koniec Oktawy Wielkanocy

Poniedziałek 20.04.2009

 • Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień wielkanocny; Psałterz: tydzień II;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 4,23-31; Resp: Ps 2,1-2.4-5.7-8; Ew J 3,1-8;
 • Uwagi:

Wtorek 21.04.2009

Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; wtorek II tydzień wielkanocny lub wspomnienie św. Anzelma: II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa - własne; w Jutrzni: hymn i modlitwa
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie dowolne, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 4,32-37; Resp: Ps 93,1.2-5; Ew J 3,7-15;
 • Uwagi:

Środa 22.04.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; teksty II tydzień wielkanocny; Nieszpory: I Nieszpory uroczystości św. Wojciecha;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 5,17-26; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Ew: J 3,16-21;
 • Uwagi:

Czwartek 23.04.2009

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość

 • Liturgia Godzin: teksty własne; w modlitwie w ciągu dnia hymny okresowe
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja własna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 1,3-8; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.11; Czyt II: Flp 1,20c-30; Ew: J 12,24-26;
 • Uwagi:Piątek 24.04.2009

św. Jerzego, męczennika - wspomnienie dowolne lub św. Fidelisa z Sigmaringen OFM Cap, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II, teksty piątek II tygodnia wielkanocnego; albo: Wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen: własne: II czytanie w Godzinie Czytań, modlitwa w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach; Hymn w Godzinie czytań oraz Hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym albo o pasterzach; albo: Wspomnienie św. Jerzego, męczennika; własne: II czytanie w Godzinie Czytań modlitwa w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach; Hymn w Godzinie Czytań oraz Hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie dowolne, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe lub czerwone (jeżeli wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Dz 5,34-42; Resp: Ps 27,1.4.13-14; Ew: J 6,1-15
 • Uwagi:
 • W diecezji pelplińskiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jerzego, męczennika
 • W archidiecezji białostockiej: UROCZYSTOŚĆ ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA, głównego patrona archidiecezji

Sobota 25.04.2009

Św. Marka, Ewangelisty – święto

 • Liturgia Godzin: Teksty wspólne o Apostołach w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych; Nieszpory: I Nieszpory III Niedzieli Wielkanocnej
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Apostołach II
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 1P 5,5b-14; Resp: Ps 89,2-3.6-7.16-17; Ew: Mk 16,15-20;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień