Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - II Tydzień Adwentu

ORDO 240.jpg

II Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 07.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty niedzielne, Psałterz: tydzień II, II Nieszpory: II Niedziela Adwentu*
 • Msza św.: Credo, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Cykl B: Czyt I: Iz 40,1-5.9-11 Resp: Ps 146, 1-2.3-4.5-6 Czyt II 2 P 3, 8-14 Ew Mk 1, 1-8
 • Uwagi: * II Nieszpory II Niedzieli Adwentu (a nie I Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed uroczystościami).
  św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie, omija się z racji Niedzieli

Poniedziałek 08.12.2008

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: teksty na uroczystość, Psałterz: tydzień I Niedziela ; II Nieszpory - uroczystość
 • Msza św.: Gloria, Credo, Modlitwa Eucharystyczna z prefacją własną
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: własne Czyt I: Rdz 3,9-15.20 Resp: Ps 97, 1.2-3ab.3bc-4 Czyt II: Ef 1,3-6.11-12 Ew Łk 1,26-38
 • Uwagi: we wspólnotach Zgromadzenia Misji odmawia się Akt Ofiarowania NMP w dniu Niepokalanego Poczęcia
  Z racji uroczystości w dniu dzisiejszym nie odprawia się Mszy wotywnej, zwanej roratnią. Mszę odprawianą zwykle jako roratnią należy - w razie potrzeby - odprawić jako Mszę uroczystości według jej własnego formularza.

Wtorek 09.12.2008

dzień powszedni lub wspomnienie dowolne - św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe lub wspomnienie dowolne, Psałterz: tydzień II
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 40,1-11 Resp: Ps 95,1-2.3-4.8-10 Ew Mt 18,12-14.f
 • Uwagi:

Środa 10.12.2008

Bł. Marka Antoniego Durando CM, kapłana - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: Psałterz - tydzień II, wspomnienie, teksty wspólne o pasterzach.
MODLITWA: Boże, Ty uświęciłeś bł. Marka Antoniego Durando, kapłana, przez kontemplację męki Chrystusa, czyniąc go świetlanym przykładem mądrości oraz troski o ubogich i chorych; spraw, abyśmy posłuszni nauce Ewangelii, za jego przykładem i wstawiennictwem, kochali Cię z synowskim oddaniem. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 40,25-31 Resp: Ps 102,1-2.3-4.8,10 Ew: Mt 11,28-30
 • Uwagi: odpust częściowy; w diecezji warszawsko-praskiej, wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej

Czwartek 11.12.2008

dzień powszedni albo wspomnienie: św. Damazego I, papieża

 • Liturgia Godzin: Psałterz - tydzień II, wspomnienie dowolne
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe (dzień powszedni) lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I Iz 41,13-20; Resp: Ps 144,1,9.10-11.12-13ab; Ew: Mt 11,11-15
 • Uwagi:

Piątek 12.12.2008

dzień powszedni albo wspomnienie: Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

 • Liturgia Godzin: Psałterz - tydzień II, wspomnienie dowolne
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe (dzień powszedni) lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Iz 48,17-19; Resp: Ps 1,1-2,3.4,6; Ew: Mt 11,16-19
 • Uwagi: w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej - święto Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, patronki Ameryki

Sobota 13.12.2008

św. Łucji, dziewicy i męczennicy - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: wspomnienie, Psałterz: tydzień II, I NIeszpory - III Niedziela Adwentu
 • Msza św.: wspomnienie, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: czerwone
 • Czytania: Czyt I: Syr 48,1-4.9-11; Resp: 79, 2ac,3b.15-16.18-19; Ew: Mt 17,10-13
 • Uwagi:w czasie wieczornej mszy św., Niedziela "Gaudete", możliwe jest wykorzystanie organów i innych instrumentów muzycznychpoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień