Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - III Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

III Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 25.01.2009

III Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: teksty nidzielne, Psałterz: tydzień III
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B Czyt I: Jon 3,1-5.10; Resp: Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; Czyt II 1 Kor 7,29-31; Ew Mk 1,14-20;
 • Uwagi:
We wspólnotach Zgromadzenia Misji, w rocznicę założenia Zgromadzenia, odmawia się Akt Ofiarowania Zgromadzenia Misji
 • Ze względu na Święto Pańskie, Niedzielę, Święto Nawrócenia Św. Pawła pomija się.
 • Z racji trwającego w Kościele Roku św. Pawła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 25 stycznia 2008 r. wydała okolicznościowy dekret. Na jego mocy w dniu dzisiejszym w każdym kościele można celebrować tylko jedną Mszę według formularza "Na nawrócenie św. Pawła Apostoła", znajdującego się w Mszale Rzymskim (MR 9'). W takim przypadku II czytanie mszalne bierze się z Lekcjonarza mszalnego na III Niedzielę Zwykłą i odmawia się "Credo".
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 26.01.2009

Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa – wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz, poniedziałek III tygodnia; W Godzinie czytań – I czytanie z poniedziałku III tygodnia zwykłego, II czytanie własne – s. 1075. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne – s. 1075. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna o świętych – s. 1076. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnych antyfon) w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach – s. 1503.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: lekcjonarz o świętych; Czyt I: 2Tm 1,1-8 (lub Tt 1,1-5); Resp: Ps 96,1-2.3.7-8a+10; Ew Łk 10,1-9;
 • Uwagi:

Wtorek 27.01.2009

Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterzu, wtorek III tygodnia; W Godzinie czytań – czytania z wtorku III tygodnia zwykłego. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) – s. 1503.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 10,1-10; Resp: Ps 40,2+4ab.7-8a.10.11; Ew Mk 3,31-35;
 • Uwagi:

Środa 28.01.2009

Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin:Psałterz, środa III tygodnia. W Godzinie czytań – I czytanie ze środy III tygodnia zwykłego, II czytanie własne z dzieł Świętego – s. 1079. W Jutrzni antyfona do pieśni Zachariasza własna – s. 1081. Można w Godzinie czytań hymn, a w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnej antyfony do pieśni Zachariasza) wziąć z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła – s. 1530. W Modlitwie w ciągu dnia wszystko z psałterza na sobotę III tygodnia.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 10,11-18; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Ew: Mk 4,1-20;
 • Uwagi:

Czwartek 29.01.2009

Św. Anieli Merici, dziewicy - wspomnienie dowolne; bł.Bronisławy Lament, dziewicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz czwartek III tygodnia. W Godzinie czytań – czytania z czwartku III tygodnia zwykłego. Albo: Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach – s. 1541. Albo: Wspomnienie św. Anieli Merci, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne (z pism św. Anieli), II czytanie w Godzinie czytań – s. 1077 i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1078. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach – s. 1541.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania: Czyt I Hbr 10,19-25; Resp: Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Ew: Mk 4,21-25;
 • Uwagi: W archidiecezji białostockiej: Bł. Bolesławy Lament, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

Piątek 30.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - III Tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 10,19-25; Resp: Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40; Ew: Mk 4,26-34;
 • Uwagi:W archidiecezji przemyskiej: Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera - wspomnienie dowolne;

W diecezji świdnickiej: Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Świdnicy - święto;


Sobota 31.01.2009

Św. Jana Bosko, prezbitera - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz sobota III tygodnia. W Godzinie czytań – I czytanie z soboty III tygodnia zwykłego, II czytanie własne z pism św. Jana Bosko – s. 1082. Własny hymn w Godzinie czytań i Nieszporach – s. 1082 oraz modlitwy – s. 1084. I Nieszpory - IV niedziela zwykła.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 11,1-2.8-19; Resp: Łk 1,69-70.71-72.74-75; Ew: Mk 4,35-41;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień