Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - III Tydzień Wielkiego Postu

ORDO 240.jpg

III Tydzień Wielkiego Postu

LITURGIA GODZIN - Tom II


Niedziela 15.03.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; II NIeszpory: III Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: Credo, Prefacja niedzielna własna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: cykl B, Czyt I: Wj 20,1-17; Resp: Ps 19,8.9.10.11; Czyt II: 1Kor 1,22-25; Ew J 2,13-25
 • Uwagi:

Poniedziałek 16.03.2009

Uroczystość Św. Ludwiki de Marillac

 • Liturgia Godzin: uroczystość św. Ludwiki de Marillac; II Nieszpory: uroczystość św. Ludwiki de Marillac; teksty wspólne o świętych kobietach z wyjątkiem tekstów własnych
MODLITWA: Boże, Ty jesteś miłością i przez swojego Syna dałeś Kościołowi nowe przykazanie miłości; prosimy Cię, pozwól nam naśladować przykład świętej Ludwiki i przez świadczenie miłosierdzia na ziemi, zasłużyć na obiecaną nagrodę w wieczności. Przez naszego Pana.
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1a.5-11; Resp: Ps 33,2-3.17-18.19+23; Czyt II: Jk 2,14-19.26; Ew Mt 25,31-46;
 • Uwagi:
 • możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod warunkiem nawiedzenia przez wiernych kościołów i kaplic Zgromadzenia Misji lub Sióstr Miłosierdzia
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronioneWtorek 17.03.2009

św. Patryka, biskupa - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień III; W Jutrzni i Nieszporach można wspomnieć św. Patryka, biskupa
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Dn 3,25.34-43; Resp: Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; Ew Mt 18,21-35
 • Uwagi:

Środa 18.03.2009

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: środa, psałterz - tydzień III; I Nieszpory: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Pwt 4,1.5-9; Resp: Ps 147,12-13.15-16.19-20; Ew: Mt 5,17-19;
 • Uwagi:Czwartek 19.03.2009

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: teksty własne - 19 marca, św. Józefa, Oblubieńca; w Komplecie: psalmy z niedzieli III tygodnia
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Resp: Ps 19,2-3.4-5.27 i 29; Czyt II: Rz 4,13.16-18.22; Ew: Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
 • Uwagi:
 • W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP - głównego patrona archidiecezji i diecezji
 • W diecezji kaliskiej i legnickiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela - głównego patrona diecezji

Piątek 20.03.2009

 • Liturgia Godzin: piątek, psałterz - tydzień II
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Oz 14,2-10; Resp: Ps 81,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17; Ew: Mk 12,28b-34
 • Uwagi:

Sobota 21.03.2009

 • Liturgia Godzin: sobota, psałterz - tydzień II; I Nieszpory - III Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Oz 6,1-6; Resp: Ps 51,3-4.18-19.20-21a; Ew: Łk 18,9-14
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień