Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - III Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

III Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 26.04.2009

III Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 3,13-15.17-19; Resp: Ps 4,2.4-9; Czyt II: 1J 2,1-5a; Ew: Łk 24,35-48;
 • Uwagi:
 • od dzisiaj do soboty trwać będzie I Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem "Dla mnie żyć - to Chrystus" (Flp 1,21)
 • z racji niedzieli wspomnienie Przeniesienia Relikwii św. Wincentego a Paulo pomija się.
 • inne nabożeństwa, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 27.04.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 6,8-15; Resp: Ps 119,23-24.26-27.29-30; Ew J 6,22-29;
 • Uwagi:

Wtorek 28.04.2009

św. Gianny Beretty Molla - wspomnienie

lub Św. Ludwik Grignion de Montfort,kapłana - wspomnienie dowolne
lub 'Św. Piotr Chanel, kapłana i męczennik - wspomnienie dowolne
 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; dzień powszedni lub: św. Gianna Beretta Molla: hymn i II czytanie w Godzinie Czytań, w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można wziąć z tekstów wspólnych o świętych kobietach; lub: Św. Ludwik Grignion de Montfort,kapłan: hymn i II czytanie w Godzinie Czytań, w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach; lub Św. Piotr Chanel, kapłana i męczennik: hymn i II czytanie w Godzinie Czytań, w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym.
 • Msza św. dzień powszedni lub jedno ze wspomnień dowolnych, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe (dzień powszedni, św. Gianny Beretty Molli, św, Ludwika Grignon de Monfrot) lub czerwone (św. Piotra Chanel)
Czytania: Czyt I: Dz 7,51-59;8,1; Resp: Ps 31,3cd-4.6+7b+8a.17+21ab; Ew J 6,30-35;
 • Uwagi:

Środa 29.04.2009

św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; Teksty wspólne o dziewicach z wyjątkiem własnych;
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 1,5-2,2; Resp: Ps 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18; Ew: Mt 11,25-30;
 • Uwagi:
 • dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej.
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Czwartek 30.04.2009

św. Piusa V, papieża - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: III tydzień; czwartek III tygodnia wielkanocy; lub św. Piusa V - wspomnienie: II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa, hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (papieżach)
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 8,26-40; Resp: Ps 66,8-9.16-17.19-20; Ew: J 6,44-51;
 • Uwagi:Piątek 1.05.2009

św. Józefa Robotnika - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III, teksty piątek III tygodnia wielkanocnego; albo: Wspomnienie św. Józefa Robotnika - teksty własne
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie dowolne, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 9,1-20; Resp: Ps 117,1.2; Ew: J 6,52-59;
lub w Mszach o św. Józefie: Czyt I: Rdz 1,26-2,3 lub Kol 3,14-15.17.23-24; Resp: Ps 89,2.3-4.12-13.14+16; Ew: Mt 13,54-58;
 • Uwagi:
 • rozpoczynają się Nabóżeństwa Majowe.

Sobota 2.05.2009

św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: Psałterz: III tydzień; lub wspomnienie - św. Atanazego: W Godzinie Czytań - II czytanie własne' w Godzinie Czytań i Jutrzni modlitwa własna, w Modlitwie w ciągu dnia wszystko z dnia powszedniego, hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) lub o doktorach Kościoła, hymny z okresu wielkanocnego; Nieszpory: I Nieszpory IV Niedzieli Wielkanocnej
 • Msza św. wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 9,31-42; Resp: Ps 116B,12-13.14-15.16-17; Ew: J 6,55.60-69;
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień