Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - III Tydzień Adwentu

ORDO 240.jpg

III Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 14.12.2008 -- GAUDETE

 • Liturgia Godzin: teksty niedzielne, Psałterz: tydzień III, II Nieszpory: III Niedziela Adwentu
 • Msza św.: Credo, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: różowe*
Czytania: Cykl B: Czyt I: Iz 61, 1-2a.10-11; Resp: Łk 1, 46-48.49-50.53-54; Czyt II 1Tes 5, 16-24; Ew J 1,6-8.19-28
 • Uwagi: szaty fioletowe można używać alternatywnie

Poniedziałek 15.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Lb 24,2-7.15-17a; Resp: Ps 4, 4bc-5ab.6-7bc.8-9; Ew Mt 21, 23-27
 • Uwagi:

Wtorek 16.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: So 3, 1-2.9-13; Resp: Ps 33, 2-3.6-7.17-18.19,23; Ew Mt 21, 28-32
 • Uwagi:

Środa 17.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 17 grudnia: Czyt I: Rdz 49, 2.8-10; Resp: Ps 71, 2.3-4ab.7-8.17; Ew: Mt 1, 1-17
 • Uwagi: Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego". W tych dniach, zachowując tradycyjny charakter Mszy roratniej oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w Mszale, ponieważ mają one charakter maryjny.

Czwartek 18.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 18 grudnia: Czyt I Jr 23, 5-8; Resp: Ps 71, 2.12-13.18-19; Ew: Mt 1,18-24
 • Uwagi:

Piątek 19.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne,19 grudnia: Czyt I: Sdz 13, 2-7.24-25a; Resp: Ps 70,3-4a.5-6ab.16-17; Ew: Łk 1,5-25
 • Uwagi:

Sobota 20.12.2008

 • Liturgia Godzin: teksty zwykłe, I Nieszpory: I Nieszpory IV Niedziela Adwentu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 20 grudnia: Czyt I: Iz 7, 10-14; Resp: Ps 23, 1-2.3-4ab.5-6; Ew: Łk 1, 26-38
 • Uwagi:poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień