Sections

Wezwania do bł. Siostry Marty

Modlitewnik-logo.jpg
Wezwania do bł. Siostry Marty
Błogosławiona Siostro Marto, módl się za nami
Odważnie krocząca za głosem powołania,
Rozmiłowana w modlitwie,
Gorliwie służąca Ubogim,
Łącząca w sobie postawę ewangelicznej Marii i Marty,
Ceniąca więzy rodzinne,
Zatroskana o dobro małżeństw,
Mądra przewodniczko duchowa,
Mistrzyni w pełnieniu woli Bożej,
Wskazująca innym drogę doskonałości,
Promieniująca radością i pokojem,
Zatroskana o pojednanie ludzi z Bogiem,
Jaśniejąca czystością życia i miłości,
Cierpliwie znosząca przeciwności,
Wierna naśladowczyni Jezusa Ukrzyżowanego,
Nieustająca w poświęceniu,
Heroiczna ofiaro miłości bliźniego,
Patronko dobrej śmierci.
P. Módl się za nami, błogosławiona Siostro Marto.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, Ty błogosławionej Marcie, dziewicy, pozwoliłeś naśladować miłość i troskę Chrystusa względem chorych; spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem, przynosili ulgę naszym braciom i kierowali ich serca ku Tobie, dawcy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. 'Amen  • tekst modlitwy zaczerpnięty z publikacji: s. Adolfiny Dzierżak, SM - "BŁOGOSŁAWIONA MARTA WIECKA", w serii "Twój Patron", Wydawnictwo Instytytu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, 2008