Sections

Thouret Joan Antida

Joanna Antyda Thouret urodziła się 27 listopada 1765 w Sancey-le-Long (Francja). w 1787 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Gdy w roku 1793 Zgromadzenie zostaó rozproszone przez Rewolucję Francuską, wróciła do rodzinnej parafii i tam opiekowała się chorymi i ubogimi oraz, po wypędzeniu proboszcza, podtrzymywała na duchu wszystkich wiernych. W 1799 załozyła w Besancon Instytut Sióstr Miłosierdzia pod patronatem świętego Wincentego a Paulo, oparty na duchu i tradycjach Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zatwierdzony w 1819 przez papieża Piusa VII. Zmarła w Neapolu 24 sierpnia 1826. Zaliczona do błogosławionych 23 maja 1926 oraz do świętych 14 stycznia 1934 przez papieża Piusa XI.