Sections

Szablon:VincentWiki:Who Was Vincent de Paul

SV Portrait.jpg
św. Wincenty a Paulo żył w siedemnastowiecznej Francji. Jeg pogrzeb zgromadził w paryżu tysiące uczestników. Kaznodzieja mówił, że "on niemalże zmienił oblicze Kościoła i Francji". Ponad 300 lat od swej śmierci zainspirował miliony ludzi by kroczyli jego śladami na różnych ścieżkach życia. Współcześnie znacznie ponad 2 miliony osób jest formalnie związanych z tym co stałó sie znane jako Rodzina wincentyńska.