Sections

Socha Paweł

biskup Paweł Socha CM

biskup Paweł Socha CM urodził się 10 stycznia 1935 w Wojsławicach (obecnie gmina Gózd,powiat radomski). Wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, gdzie 22 maja 1958 w kościele seminaryjnym otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Na pierwszą placówkę został skierowany jako wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. W latach 1959 - 1962 studiował teologię fundamentalną na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich, od 1962, podjął pracę dydaktyczną w prowadzonym przez Księży Misjonarzy Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Był wykładowcą teologii fundamentalnej i dogmatycznej a także religioznawstwa i ekumenizmu. Księża Misjonarze prowadzili Seminarium Duchowne diecezji gorzowskiej od chwili jego erygowania w 1947 w Gorzowie i przeniesieniu do Paradyża w 1952 do 1975, kiedy to zostało przekazane księżom diecezjalnym. W latach 50tych i 60tych zarówno diecezja gorzowska jak i jej seminarium duchowne były największymi w Polsce i obejmowały swoim obszarem niemal 1/7 obszaru kraju. 20 listopada 1973 papież Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Thunigaby (Kartagina, Afryka północna) oraz biskupem pomocniczym dziecezji gorzowskiej (obecnie zgodnie z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce -- dieczji zielonogórsko-gorzowskiej). Sakrę biskupią przyjął z rąk kardynała Karola Wojtyły w katedrze gorzowskiej w dniu 26 grudnia 1973. W swoim herbie biskupim umieścił motto: "Facere veritatem in caritate" -- "czynić prawdę w miłości". Jako biskup aktywnie pracuje jako członek komisji ds. polonii i polaków za granicą, komisji duchowieństwa oraz komisji mieszanej biskupów i wyższych przełożonych zakonnych Episkopatu Polski.


Jeżeli chcesz przecztyczać ten artykuł w wersji angielskiej przejdź do strony Paweł Socha CM w VincentWiki -- Vincentian Encyclopedia