Sections

Prądzyński Wiktor

ks. Wiktor Pluto-Prądzyński CM urodził się 13 grudnia 1914 r. w Mielnie, wówczas zabór pruski. 28 października 1932 r. został przyjęty do Zgromadzenia Misji w Prowincji Polski w Wilnie, w domu na Górze Zbawiciela, gdzie przed II wojną światową mieściło się Małe Seminarium i Seminarium Internum (nowicjat w innych zgromadzeniach zakonnych). Po zakończeniu okresu nowicjatu kontynuował studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księzy Misjonarzy w Krakowie. Tutaj, 2 lutego 1935 r. złożył śluby święte. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu dokończenie studiów teologicznych. Dopiero po wojnie, 5 maja 1946 r. z rąk biskupa Stanisława Rosponda, biskupa pomocniczego krakowskiego, otrzymał sakrament kapłaństwa.

Na pierwszą placówkę został skierowany jako wikariusz do parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, gdzie pracował do 1950 r. Następnie do 1953 r. posługiwał w Sandomierzu biskupowi Janemu Kantemu Lorkowi CM jako kapelan. W tym samym roku piastował także funkcję wikariusza w parafii Swiętego Krzyża w Warszawie.

Z końcem 1953 został przeniesiony do Gościkowa-Paradyża, gdzie rozpoczął karierę naukową jako wykładowca filologii klasycznej w seminarium duchownym diecezji gorzowskiej. Misjonarze prowadzili i wykładali w seminarium w Paradyżu do pozcątku lat 80tych. W latach 50-tych i 60-tych, z racji ówczesnego podziału administracyjnego diecezji w Polsce, diecezja gorzowska była największą terytorialnie diecezją w Polsce obejmującą niemal 1/7 obszaru kraju. Tym samym seminarium diecezjalne było jednym z największych seminariów duchownych. Po zakończeniu pracy w Paradyżu, ks. Prądzyński został przeniesiony w 1958 r. do Krakowa, gdzie objął funkcję Rektora Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy łącząć swoją funkcję z innymi - Superiora Domu Prowincjalnego na Stradomiu oraz Radcy Prowincji oraz wykładowcy.

W 1963 objął funkcję Dyrektora Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. Pełnił ją do 1973, kiedy otrzymał przeniesienie do domu świętokrzyskiego w Warszawie. Pozostanie tutaj pełniąc różne funkcje aż do śmierci. W latach 1973 - 1975 był superiorem domu i proboszczem parafii Świętego Krzyża. Następnie w latach 1975 - 1987 pełnił posługę Dyrektora Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia. Po przejściu na emeryturę od 1987 pomagał w duszpasterstwie parafialnym w parafii Świętego Krzyża w Warszawie.

Ks. Wiktor Pluto-Prądzyński CM zmarł 27 grudnia 2008 r. W chwili śmierci był najstarszym członkiem polskiej prowincji Zgromadzenia Misji. Został pochowany w grobowcu Księży Misjonarzy na cmentarzu powązkowskim 31 grudnia 2008 r. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył abp. Tadeusz Gocłowski CM


  • Jeżeli chcesz przeczytać ten artykuł w wersji angielskiej przejdź do strony Wiktor Prądzyński CM w VincentWiki -- Vincentian Encyclopedia