Sections

Nadziejo Izraela - Modlitwa św. Wincentego o powołania

Modlitewnik-logo.jpg


Nadziejo Izraela,
Wybawco jego wśród utrapienia,
wejrzyj łaskawie z wysokości niebios.
Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją,
użyźnij ją strumieniami wód,
niech się rozkrzewi i umocni,
co zaszczepiła prawica Twoja.
Żniwo wprawdzie wielkie,
lecz robotników mało
- błagamy Cię tedy, Pana żniwa,
abyś posłał robotników na żniwo swoje.
Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem,
iżby powstały mury Jeruzalem.
Ten jest dom Twój Panie - to jest Twój dom.
Spraw, by nie znalazł się w nim kamień,
którego nie położyła najświętsza dłon Twoja.
Których zaś wezwałeś
- zachowaj w imię Twoje i uswięć ich w prawdzie. Amen.
Panno można - módl się za nami!
Świety Józefie - módl się za nami!
Święty Wincenty - módl się za nami!