Sections

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną bł. s. Marty Wieckiej

Modlitewnik-logo.jpg

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną bł. s. Marty Wieckiej


Panie Boże, Ty powołałeś s. Martę Wiecką do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,

by idąc za Twoim Synem, służyła ubogim i chorym.

Posłuszna Twemu wezwaniu, szła drogą wincentyńskiego powołania,

poświęcając się całkowicie służbie, aż do oddania życia za człowieka.

Panie, Boże mój, uwielbiam Cię za wszystkie łaski, jakich raczyłeś udzielić bł. s. Marcie Wieckiej.

Błagam Cię, racz okazać przez jej wstawiennictwo potęgę Twojej miłości i udziel mi łaski...

o którą Cię pokornie i z ufnością proszę, jeżeli to zgadza się z Twoją wolą.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...,
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


_