Sections

Modlitwa na Rok Jubileuszowy

Modlitwa na Rok Jubileuszowy 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki


Panie Boże Wszechmogący, Ojcze ubogich, dałeś nam łaskę celebrowania tego roku 350-ej rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Dziękujemy ci za tą bezgraniczną łaskę. Przez ich orędownictwo spraw, że pozwolimy dać się odmienić przez Ducha, którego im dałeś. Duch Miłosierdzia niech tak wypełni nasze serca i umysły, że nasza miłość do braci sióstr, zmarginalizowanych i odrzuconych przez społeczeństwo będzie łagodna, wrażliwa, czuła, pobudzająca i pomysłowa aż do nieskończoności.

Daj nam odkryć na nowo śmiałość Wincentego i Ludwiki, pilność i słodycz wiecznie nowej miłości do ubogich, które pomogą prawdziwie zmienić ich życie.

Pomóż nam uczynić naszą wiarę silną i pokorną w świecie, który wydaje się daleki od Ciebie, ale który tak bardzo Ciebie pragnie. Daj nam stać się znakiem nadziei dla wielu tak, jak Wincenty i Ludwika byli towarzyszami w życiu.

Daj nam, abyśmy w obliczu trudności nie wycofali się ale byli gotowi ubrudzić nasze ręce dla dobra ubogich, naszych panów. Pomóż nam uczyć się od nich jak zostać prawdziwymi synami i córkami, godnymi dziedzicami charyzmatu jakim obdarzyłeś Wincentego i Ludwikę dla dobra Kościoła i całej ludzkości.

Niech ten rok jubileuszowy będzie dla całej naszej Rodziny Wincentyńskiej rokiem łaski i nawrócenia, a dla tych, których kochamy rokiem licznych błogosławieństw. Amen.