Sections

Ludwika de Marillac - Chronologium Vitae

LudwikaDeMarillac 02 175px.jpg
 • 1591 - 12 sierpnia - Narodziny, prawdopodobnie w Paryżu lub okolicach. Tożsamość matki nie jest znana. W czasie, kiedy przyszła na świat jej ojciec był wdowcem. Wykształcenie otrzymała w konwencie dominikańskim w Poissy, gdzie miała ciotkę.
 • 1595 - styczeń - ojciec Ludwiki powtórnie się żeni, z Antoinette Le Camus. Macocha nigdy nie zaakceptowała w rodzinie córki męża z nieprawego łoża.
 • 1604 - 25 lipca - Ludwik de Marillac, jej ojciec, umiera.
 • 1604 (w przybliżeniu) - Ludwika zostaje przeniesiona na pensję lub do internatu aby nauczyć się prac domowych.
 • 1613 - 5 lutego - ślub z Antonim LeGras, sekretarzem królowej, Marii Medycejskiej.
 • 1613 - 18 października - narodziny syna, Michała Antoniego.
 • 1619 - Franciszek Salezy poznaje Ludwikę. Udziela jej głębokiego wsparcia i pocieszenia.
 • 1622 - Antoni le Gras, mąż, zachorował.
 • 1623 - 4 maja - Ludwika składa ślub wdowieństwa.
 • 1623 - 4 czerwca - La Lumière. W Uroczystość Zesłania Ducha Św., w trakcie mszy św. lub modlitwy w kościele św. Mikołaja des Champs Ludwika doznaje Oświecenia. Wątpliwości jej duszy, jak sama mówi, zostały oświecone przez Ducha. Rozpoznała, że ma pozostać z mężem do końca, a następnie, kiedy przyjdzie czas złożyć śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Usłyszała też, ze jej powołaniem jest służba ubogim, którzy "przychodzą i odchodzą". To jest punkt zwrotny w jej duchowości - zapowiedź utworzenia wspólnoty.
 • 1623-1624 (w przybliżeniu) - św. Wincenty a Paulo staje sie jej kierownikiem duchowym
 • 1625 - 22 grudnia - umiera mąż - Antoni le Gras
 • 1629 - Wincenty a Paulo wysyła Ludwikę w pierwsza misję do Bractwa Miłosierdzia w Montmirail
 • 1632 - umiera Michał de Marillac, wuj i opiekun
 • 1633 - 29 listopada - utworzenie, wspólnie z Wincentym a Paulo, wspólnoty Sióstr Miłosierdzia
 • 1634 - założenie Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia, w Hotel Dieu w Paryżu
 • 1634 - 25 marca - za przyzwoleniem Wincentego a Paulo, Ludwika odnawia ślub wdowieństwa
 • 1638 - powstanie domu Sióstr Miłosierdzia w Richelieu, pierwszej udanej misji poza Paryżem
 • 1639 - Siostry Miłosierdzia obejmują posługę pielęgniarską w szpitalu św. Jana w Angers
 • 1640 - Siostry Miłosierdzia rozpoczynają pracę wśród galerników i wieźniów
 • 1641 - Siostry Miłosierdzia podejmują się działań wychowawczych i edukacyjnych
 • 1642 - 25 marca - po raz pierwszy Ludwika de Marillac oraz cztery inne siostry składają śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i służby ubogim
 • 1646 - 20 listopada - Jan Franciszek de Gondi, biskup-koadjutor Paryża, zatwierdza Konfraternię Sióstr Miłosierdzia na prawie biskupim
 • 1650 - 18 stycznia - małżeństwo syna, Michała Les Gras i Gabrieli Le Clerc
 • 1651 - narodziny Renaty Ludwiki Le Gras, wnuczki Ludwiki
 • 1652-1653 - wysłanie i przybycie pierwszych trzech Sióstr Miłosierdzia do Warszawy na zaproszenie królowej Marii Ludwiki w związku z epidemią tyfusu. To pierwsza misja Szarytek poza Fancją
 • 1655 - 8 sierpnia - Akt założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia - Wybór pierwszych przełożonych. Kardynał de Retz, arcybiskup Paryża, zatwierdza Zgromadzenie. Przełożonym Generalnym Zgromadzenia zostaje Przełożony Generalny Księży Misji
 • 1660 - 15 marca - po ciężkiej i długiej chorobie, Ludwika de Marillac umiera
 • 1911 - 19 lipca - Papież Pius X wydaje dekret o heroiczności cnót Ludwiki de Marillac, wdowy Le Gras, współzałożycielki Sióstr Miłosierdzia
 • 1920 - 9 maja - beatyfikacja Ludwiki de Marillac przez papieża Benedykta XV
 • 1934 - 11 marca - Papież Pius XI przewodniczy uroczystej kanonizacji
 • 1960 - 10 lutego - dla uczczenia trzechset-lecia śmierci św. Ludwiki de Marillac, papież Jan XXIII ogłasza ją Patronką Chrześcijańskich Pracowników Społecznych