Sections

Logo obchodów 350 rocznicy śmierci założycieli

Logo-350Ann-PL.jpg

Logo próbuje zobrazować uniwersalną wizję Rodziny Wincentyńskiej: AIC - Międzynarodowego Stowarzyszenia MIłosierdzia, CM - Zgromadzenia Misji, SM - Sióstr Miłosierdzia, SSVP - Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo oraz innych gałęzi.

Logo nie zamierza być wyczerpujące - po prostu sugeruje. Symbol składa się z "płómieni" w różnych kolorach, w czterech zestawach, jak cztery horyzonty sugerujące zróznicowanie świata. Płomienie są tak ułożone by wyobrażały "gołębia", biblijny symbol Ducha świętego podobnie jak są nim same płomienie. Płomienie są także symbolem miłosierdzia co przejrzyście widać w logo Sióstr Miłosierdzia.

Zwieńczeniem symbolu jest tekst. Najpierw motyw: "Miłosiedzie - Misja" - temat proponowany do rozważań w trakcie Roku Wincentyńskiego. Poniżej są nazwiska Założycieli, data ich śmierci (1660) oraz data 2010. Na samym dole, przyczyna powstania logo.

Kształt liter sugeruje dynamizm, radość i młodzieńczość. To bardzo dobrze przedstawia ducha Rodziny Wincentyńskiej.

Różnorodność wyrażania charyzmatu w Rodzinie Wincetyńskiej prezentuje pierwszą trudność: jak przetransponować tę różnorodność w jeden obraz jednocześnie upamiętniając życie założycieli?

W swoich czasach, św. Wincenty i św. Ludwika żyli inspirowani przez Ducha Świętego i byli prowadzeni przez moc Ducha świętego, moc, którą przejawiła się w ich gorliwości i miłosierdziu i dynamice misji. Zgromadzenie Misji, Siostry Miłosierdzia, Panie Miłosierdzia byli żywym świadectwem tej kreatywności zrodzonej z Ducha Świętego.

Po ich śmierci w 1660, Duch Pański nadal ujawniał swoją twórczą moc, pobudzając do życia ruchy i wspólnoty, które w charyzmacie Wincentyńskim widziały trwałą duchowość, wieczną młodość, a przede wszystkim żywą odpowiedź Kościołowi i społeczeństwu.

Logo Roku Jubileuszowego zostało zatwierdzone w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim i polskim.

  • wersja włoska

  • wersja portugalska