Sections

Listy Misjonarzy - "Początki pracy misyjnej na Madagaskarze" - ks. Jerzy Fluderski CM

Ks. Jerzy Fluderski CM[*]

LISTY MISJONARZY - POCZĄTKI PRACY MISYJNEJ NA MADAGASKARZEPo obiedzie ruszyliśmy do Amboasary. W Amboasary polscy Misjonarze świętego Wincen­tego a Paulo są od niedawna. Przybyli tu w lipcu 1974 roku. Parafia jednak istniała wcześniej i pracowali w niej księża z tego samego Zgromadzenia naro­dowości francuskiej. Jest to największa terytor­ialnie parafia w diecezji Fort Dauphin; obszar jej wynosi około 6 000 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje tu ludność ze szczepu Antandroj. Okolice są pustynne i porośnięte gąszczem kaktusów i cierni. Wjeżdżając od strony Ambovombe prze­kracza się rzekę Mandrare, nad którą rozpięty jest most ze stalowej kratownicy, do niedawna najdłuż­szy most na wyspie. Budynek misji jest położony nieco z boku głównej drogi. Zaraz w pobliżu znajduje się kościół .. Tutaj, w misji, spędziliśmy cały tydzień. Podobnie Jak w Ranomafanie staraliśmy się poznać okolice. Do stałego programu należały kąpiele w Jeziorze Anony, które jest połączone z oceanem i z tego powodu zawiera słoną wodę. Znacznie lepiej powiodło się grupie, Malgaszy, którzy nie mając wędki, trzymali w ręce żyłkę z haczykiem i bez przerwy, biorąc szeroki rozmach zarzucali do wody, aby natychmiast wyciągnąć rybę.

W Farafangana ks. Hubert Sinka nadal kontynuuje pracę wychowawczą, jako dyrektor Ma­łego Seminarium. W tym roku miał pod opieką około 30 seminarzystów. Jedyna polska Szarytka s. Małgorzata Knapik pełni obowiązki przełożonej domu Sióstr w Ihosy, gdzie siostry zajmują się pracą charyta­tywną, prowadzą ośrodek zdrowia, szkołę podsta­wową oraz szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt. Podsumowując nasze prace w ciągu tego roku, można potwierdzić, że ukierunkowane one były na zakładanie nowych gmin chrześcijań­skich. Wiele z nich składa się jedynie z katechumenów, ale widać pomyślne perspektywy na przyszłość, stopniowe przetwarzanie środowiska pogańskiego w Kościół Chrystusowy. Ten fakt pobudza nas, a zapewne i Was, Najmilsi, do dalszego wysiłku w pracy nad rozwojem wspólnej rodziny chrześcijańskiej. Kończąc, przesyłam Wam życzenia świąteczne. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław wszystkie jej dzieci. Spraw, abyśmy byli mocni wiarą, abyśmy postępowali zgodnie z Twoją Wolą i nieustannie pracowali nad rozwojem Twojego Kościoła na ziemi.

Ranomafana to misja istniejąca zaledwie 10 lat. Nadal rozwija się tu wspaniale internat dla dzieci z buszu. W terenie istnieje 8 gmin chrześci­jańskich w pełni zorganizowanych. W tym roku jedna z nich otrzymała nową kaplicę. Pod patrona­tem misji prowadzone są 4 szkoły podstawowe oraz przedszkole, obejmujące wspólnie przeszło 200 wychowanków. Dwie następne misje to Amboasary i Tsi­vory, położone na zachód od poprzednio wymienionych, zamieszkałe w większości przez plemię Androy. W Amboasary, największej pod względem obszaru misji, znajduje się 20 zorganizowanych gmin chrześcijańskich. W tym roku założono 4 nowe. Jedna z dawniejszych otrzymała nowy koś­ciół murowany. W styczniu 1978 r. parafia Ambo­asary będzie obchodzić uroczystość 25-lecia. Pod patronatem misji działają tu 4 szkoły podstawowe, kształcące około 600 uczniów. W Tsivory, mającej blisko 40 lat, jest zorganizowanych 15 gmin chrześcijańskich. W jednej z miejscowości zbudo­wano nową kaplicę murowaną, służącą jednocześ­nie za szkołę podstawową.

Ksiądz Jerzy Fluderski CM
Fort-Dauphin, Madagaskar 1977[*] Ks. Jerzy Fluderski CM - otrzymał święcenia kapłańskie w 1972 r. Od roku 1974 pracował na Madagaskarze, na placówkach w Amboasary, Tolagnaro, Antananarivo. Zmarł w 1998 we Francji

[**] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO