Sections

List Przełożonego Generalnego na temat organizacji obchodów 350 rocznicy śmierci Założycieli

List Przełożonego Generalnego na temat organizacji obchodów 350 rocznicy śmierci
św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac w 2010


Rzym, 7 października 2008

Do: Członkowie Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy Bracia i Siostry,

Niech pokój i radość Chrystusa, ewangelizatora ubogich będzie z Wami zawsze!

Po spotkaniu międzynarodowych przywódców i prezydentów Rodziny Wincentyńskiej w lutym ogłosiliśmy obchody 350 rocznicy (2010) śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Dzisiaj, z zadowoleniem przesyłam Wam materiały na temat planów I programów obchodów tej rocznicy na poziomie międzynarodowym.

Nasze obchody, skupią się przede wszystkim na uhonorowaniu św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac jako świadków i przykładów miłości i służby ubogim. W szczególności, w tym czasie łaski starać się pogłębić nasz Wincentyński charyzmat i duchowość podobnie jak nasz stosunek do ubogich i między nami oraz celebrować dziedzictwo świętych poprzez, między innymi, promocję posługi ubogim poprzez konkretne projekty partnerstwa z organizacjami w Kościele i społeczeństwie, w szczególności projekty zorientowane na systemową zmianę w życiu ubogich.

Mając to wszystko na względzie, utworzyliśmy szereg komitetów celem koordynowania na poziomie międzynarodowym działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Dlatego, Heritage Committee (Komitet ds. Dziedzictwa) będzie koordynował zebrania i programy odnoszące się do refleksji nad pogłębieniem naszej duchowości Wincentyńskiej. Celebration Committe (Komitet ds. Obchodów) będzie odpowiedzialny za ważniejsze obchody liturgiczne w trakcie tych wydarzeń. A Projects Committee (Komitet ds. Projektów) będzie koordynował poszczególne plany projektu. Te komitety, łącznie z dwoma pomocniczymi – Finance (ds. Finansów) oraz Secretariat (Sekretariat) będą wspomagały International Executive Coordinators (Międzynarodowych Koordynatorów Wykonawczych) pod kierownictwem ks. Józefa Kapuściaka CM, we współpracy z S. Palmaritą Guida SM i ks. Manuelem Ginete CM. Bardziej sprecyzowany obraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych komitetów został nakreślony w załączniku.

Wyżej wspomniana struktura obchodów 350 rocznicy, mimo, że przede wszystkim przeznaczona dla poziomu międzynarodowego Rodziny Wincentyńskiej, może zostać adaptowana na poziomie kontynentalnym lub narodowym Rodziny, jeżeli będzie takie życzenie. Z pewnością podobna struktura ułatwi koordynację na różnych poziomach i w różnych gałęziach Rodziny, a przez to uczyni nasze obchody wydarzeniem prawdziwie międzynarodowym.

Rok 2010 jest także 150-tą rocznicą śmierci św. Justyna de Jacobis, naszego czcigodnego misjonarza w Abisynii (Etiopia) na temat którego wkładu w misjologię przeprowadzono ostatnio studium . Będzie to naprawdę wspaniała okazja dla nas wszystkich w Rodzinie Wincentyńskiej by po raz kolejny dać się nasycić miłością do ubogich i misją jakimi św. Wincenty, św. Ludwika i św. Justyn tak pięknie ukazali przykładem swojego życia i dziełami.

Po raz kolejny, życząc Wam specjalnych łask w okresie tych wielkich rocznic i pozostaję jako

Wasz brat w św. Wincentym a Paulo

[--] Gregory Gay, C.M.
Przełożony Generalny


“Błagam Pana aby odnowił was wszystkich w swoim Duchu,
tak aby wszystkie wasze działania należały do niego
a osiągnięte owoce prowadziły was do życia wiecznego.”

(List do J. Martin, SV, VIII, 333)


  • dokument można również pobrać w formacie *.pdf ze strony serwisu informacyjnego Famvin.org - Polska