Sections

List Przełożonego Generalnego na 100-lecie Stowarzyszenia Cudownego Medalika

"Sto lat wędrowania z Maryją zjednoczoną z Jezusem w Ubogich poprzez Cudowny Medalik"


"Wielbi dusza moja Pana"

Oto słowa jakie Maryja Dziewica wygłosiła po swoim tajemniczym lecz intymnym spotkaniu z kuzynką Elżbietą. Modlitwę tę znamy wszyscy jako Magnificat.

To wyznanie Maryji pokazuje odczucia członków Rodziny Wincentyńskiej, w szczególności członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Roku Jubileuszowym, w którym świętujemy 100-lecie uznania Stowarzyszenia przez Papieża.

8 lipca 1908, Stowarzyszenie zrodzone z objawienia się Dziewicy Maryi św. Katarzynie Laboure zostało formalnie zatwierdzone.

W ciagu tych 100 lat Stowarzyszenie Cudownego Medalu doświadczyło kilka pozytywnych doświadczeń, które zostaną podkreślone w naszej wędrówce z Maryją Dziewicą. Od samego początku, Stowarzyszenie było bardzo aktywną organizacją. Podstawowym apostolatem była modlitwa promująca głębszy kult Maryi Dziewicy, Bożej Matki i naszej matki. Ona jest dla nas wszystkich przykładem jak kształtować nasze życie według nauki Jezusa Chrystusa, sama będąc pierwszym z uczniów swego Syna.

Stowarzyszenie rozwinęło apostolstwo modlitwy i ewangelizacji poprzez wizyty w domach, gdzie, w rodzinnym otoczeniu, osoby wiary i miłości rozmiłowują się w Jezusie, Panu naszym, poprzez czułą bliskość jego matki Maryi. To apostolstwo modlitwy rozwinęło się przy wykorzystaniu różnych środków nowoczesnej komunikacji, przede wszystkim poprzez korespondencję dzięki której, ukształtowała się sieć cechujących się głebokim kultem Świętej Maryi osób na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Podróżując z Maryją w tym 100 letnim okresie, czciciele ci małymi datkami przyczynili się znacząco misjom i wspieraniu ubogich w wielu częściach świata.

W najnowszej historii Stowarzyszenia rozwinąła się posługa apostolska polegająca na naśladowaniu Maryi odwiedzającej kuzynkę Elżbietę, przynoszeniu pocieszenia jakiego może udzielić każdemu potrzebującemu jedynie Bóg Życia. Wraz z tym posłannictwem odnotowano znaczący wzrost w sposobie miłości względem ubogich i Maryi Dziewicy, podstawowym wyróżniku Bożych "anawim" [★], poprzez formację jego członków.

Innym znaczącym osiągnięciem w najnowszej historii jest pogłębiony związek z resztą Rodziny Wincentyńskiej. Cudowny Medalik jest głównym patronem całej Rodziny. Przez miłość i orędownictwo Maryi dla jej synów i córek, coraz więcej młodych ludzi przystępuje do Stowarzyszenia dzieląc się Maryjnym przesłaniem i apostolstwem dla dobra ubogich poprzez świadectwo swojego życia.

Stowarzyszenie odpowiedziało na nowe zubożenia poprzez propagowanie ewangelizacji i projekty posług opartych o realia ubogich - naszych panów i mistrzów. Jako Stowarzyszeniu, wraz z innymi członkami Rodziny Wincentyńskiej, jest naszym pragnieniem, by kontynuować wędrowanie z Maryją, zjednoczoną ze swym Synem, Jezusem, którego odkrywamy o wiele głebiej przez naszą bliskość względem ubogich.

Bez wątpienia, to Maryja, przez swoje wstawiennictwo, pobłogosławiła tę wędrówkę. Modlimy się, aby nadal towarzyszyła na w Roku Jubileuszu, który trwać będzie od 8 lipca 2008 do 20 listopada 2009. Rok Jubileuszowy zakończymy trzecim międzynarodowym spotkaniem, które odbędzie się w dniach 16-20 listopada 2009 przy rue du bac w Paryżu.

Przez cały ten uroczysty rok, zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika orazi innych członków Rodziny Wincentyńskiej, do rozwijania działań promujących większy kult do naszej matki, Maryi i większej miłości do ubogich, robiąc wszystko to, co robimy dla większej czci i chwały Boga.

Szczęść Boże i wiele radości w Roku Jubileuszowym


G.Gregory Gay CM
Dyrektor Generalny
Stowarzyszenia Cudownego Medalika


[★] ANAWIM po hebrajsku to "ubodzy", "dotknięci", "pokorni" lub "łagodni". Oznacza ono "wiernych maluczkich", którzy nawet w najcięższych czasach odnajdują swój azyl u Stwórcy. W rzeczywistości "Anawim" to my wszyscy.


  • Tekst polski na podstawie oryginału angielskiego zamieszczonego w portalu FAMVIN NEWS. Tłumaczenie --Toma' 18:32, 25 cze 2008 (EDT)

_