Sections

List Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika z 25.08.2007

Rzym, 25 sierpnia 2007
Do wszystkich Wizytatorów i Wizytatorek
Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnią wasze serca teraz i zawsze!

21 i 22 kwietnia 2007, w Mexico City spotkałem się z Międzynarodową Radą Konsultacyjną Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W tym liście chciałbym przedstawić wam kilka kroków podjętych przez Stowarzyszenie a także niektóre z zobowiązań podjętych w celu dalszego rozwoju.

Podczas spotkania podjęto następujące zagadnienia: przegląd historyczny spotkań Rady w latach 2002 - 2006, sprawozdanie ze spotkań odbytych w Meksyku (w czerwcu 2006), prezentacja działań AMM w 2006 i wyzwań na 2007, sprawozdanie z sytuacji AMM w różnych krajach, sprawozdanie finansowe, refleksja nad potrzebą poprawy Statutów Międzynarodowych, poprawę zobowiązań podjętych w czasie II Spotkania Międzynarodowego w 2005, formacji, właściwego Stowarzyszeniu i Komisji ds. Systematycznej Zmiany apostolatu, propozycji Rytuału przyjęcia członków AMM, biuletyn, obchody setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Chciałbym podkreślić niektóre z punktów, które uważam za ważniejsze.

1. Komunikacja

Jest to pole, nad którym musimy popracować. Potrzebujemy umocnić komunikację i wymianę informacji w Stowarzyszeniu zarówno z każdym z krajów jak i z Radą Międzynarodową. Jest strona internetowa trymestralny biuletyn gromadzące i przekazujące wiadomości i doświadczenia z różnych krajów. Są to wspaniałe kanały do tworzenia więzi i rozwijania w krajach poczucia przynależności do międzynarodowego stowarzyszenia. Strona internetowa to www.amminter.org a adres mailowy to ammintermex@yahoo.com.mx

2. Obchody stulecia

W 2009 Stowarzyszenie Cudownego Medalika kończy 100 lat. Rada Międzynarodowa skonsultuje się z radami narodowymi Stowarzyszenia w sprawie propozycji dotyczących obchodów tego wielkiego wydarzenia. Prosimy również o wasze opinie i rekomendacje na ten temat.

3. Rewizja Międzynarodowych Statutów

Statuty Międzynarodowe, które kierują życiem Stowarzyszenia zostały zatwierdzone w 1998. Z upływem czasu, odnotowujemy pewne miejsca, które wymagają sprecyzowania. Wraz z rozwojem Stowarzyszenia, powstają nowe potrzeby i sytuacje na, które obecne Statuty nie będą w stanie udzielić odpowiedzi. Z tych powodów z przekonaniem myślimy o ich rewizji, do czego powołana została odpowiednia komisja. Komisja ta składa się z trzech członków Rady Międzynarodowej mieszkających w Meksyku: ks. Beniamina Romo, s. Karoliny Flores i Marty Letycji Tapia. W ciągu dwóch lat, w trakcie III Spotkania Międzynarodowego w Paryżu, przedstawimy propozycję nowych Statutów. Zostaną one przestudiowane przez uczestników a po zaaprobowaniu przez Stowarzyszenie zostaną następnie przedstawione Stolicy Apostolskiej celem oficjalnego zatwierdzenia.

4. Rozważania ekonomiczne

W tym temacie dwa aspekty przychodzą na myśl:

Po pierwsze: roczna składka

"Aby wyrazić swoje zaangażowanie w praktykowaniu solidarności i by wesprzeć dzieło animacji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej, państwa członkowskie zgadzają sie na roczną składkę ustaloną przez Radę". (Zobowiązania z II Spotkania Międzynarodowego 2005, D.2)

Po drugie: dzień solidarności

"Aby wypromować Dzień Solidarności zarówno finansowo jak i w modlitwie ustala się rokrocznie dzień, kiedy członkowie dokonają zbiórki na wsparcie działań Rady Międzynarodowej". (Propozycja II Spotkania Międzynarodowego w 2005 i zaaprobowana w trakcie spotkania Rady Międzynarodowej w 2006)

Odnośnie rocznej składki, każdy kraj zdecydouje o jej wysokości i poinformuje Radę o tym (wiele krajów już to zrobiło). Osoba odpowiedzialna za finanse AMM przysłała sprawozdanie na temat składek oraz wydatków, które pojawiły się jak dotąd od spotkania w Rzymie w 2005.

Dobrze jest wytworzyć świadomość wśród krajów i grup, że te składki są częścią współodpowiedzialności i przynależności do Stowarzyszenia. Przypominamy każdemu, że zarówno składka każdego członka oraz dzień solidarności są corocznymi zobowiązaniami. Na spotkaniu w 2009 możemy to ocenić i zdecydować co będzie niezbędne w następnych latach.

5. Animacja Stowarzyszenia

W naszej refleksji zobaczyliśmy ważność utrzymania witalności każdego Stowarzyszenia jako przestrzeni w której żyje charyzmat wincentyński. Chociaż mówimy o sprawach dotyczących AMM wiemy także, że są członkowie innych stowarzyszeń wincentyńskich, które na końcu etapu formacji i rozpoznania chciałyby zostać częścią Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Ważne jest, aby znaleźć sposób na to by Stowarzyszenie zostało utworzone w tych krajach, w których jak dotąd nie istnieje, a w których obecna jest rodzina wincentyńska. Ponad wszystko, ważne jest aby Stowarzyszenie podjęło się bardziej bezpośredniego apostolstwa wśród ubogich, które to zainteresowałoby każdego kto chciałby się w nie włączyć.

Chciałbym podziękować każdemu z was za zaangażowanie w krzewienie i ożywienie Stowarzyzenia Cudownego Medalika w waszych Prowincjach. Tam, gdzie jak dotąd nie istnie, wzywam was do podjęcia wszystkich starań aby zaistniało. Możecie odwiedzić stronę internetową aby dowiedzieć sie o nim więcej lub skontaktować się Międzynarodową Radą Koordynacyjną po pomoc i orientację.

6. Dyrektorium Stowarzyszenia

Rada Koordynacyjna uaktualnia Dyrektorium Stowarzyszenia w celu zapewnienia lepszej łączności pomiędzy krajami. Z tego powodu prosimy o nadesłanie na adres poczty elektronicznej: ammintermex@yahoo.com.mx kompletnych danych dotyczących Doradców Narodowych. Łączność z nimi jest bardzo ważna, zwłaszcza ze względu na rozpoczęty proces konsultacji Statutów Ogólnych oraz przygotowania do Spotkania AMM w 2009.

Poniżej dołączam listę członków Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej i kraje za które każdy z nich jest odpowiedzialny.


Wasz brat w Chrystusie i Św. Wincentym
G. Gregory Gay, C.M.
Dyrektor Generalny AMM