Sections

Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia 2003

Odbywający się w Paryżu, w domu macierzystym od 20 maja 2003 Konwent Generalny zajmował się dwoma podstawowymi zadaniami: wyborem nowej Przełożonej Generalnej i rewizją Konstytucji i Statutów wspólnoty. W Konwencie uczestniczyły 183 wizytatorki i delegatki z 78 prowincji w 93 krajach.

9 czerwca 2003 wybrano nową Przełożoną Generalną, dotychczasową Ekonomkę Generalną -- siostrę Evelyne Franc FC. Zastąpiła ona na tym stanowisku siostrę Juan Elizondo HC, która pełniła funkcję przez 12 lat.

16 czerwca Konwent wybrał również nową Radę Generalną, na której czele stanęła siostra Rosa María Miro Miro HC, z prowincji Pampeluny (Hiszpania). Pozostałymi radnymi zostały: s. Christa Bauer z Austrii, s. Margaret Barrett z Wielkiej Brytanii, s. Lidia Tamayo Valencia z Kolumbii, s. Marie Bernard Giffard z Francji, s. Maria Rosa Camminati z prowincji sieneńskiej (Włochy), s. Marlene Therezinha Rosa z prowincji Kurytyby (Brazylia), s. Zofia Daniscakova ze Słowacji, s. Wivine Kisu z Kongo i s. Julma Neo z Filipin.