Sections

Godziek Józef

Józef Godziek CM urodził się 10 stycznia 1921 w Mizerowie (między Żorami a Pszczyną). 30 października 1938 został przyjęty do Zgromadzenia Misji w Domu na Górze Zbawiciela w Wilnie, gdzie wówczas mieściło się Seminarium Internum polskiej prowincji. II wojna światowa znacznie przeszkodziła w studiach teologicznych i formacji. Dopiero po jej zakończeniu, 1 stycznia 1947 Józef Godziek składa śluby święte w Krakowie. 21 maja 1950, z rąk bp Stanisława Rosponda, biskupa pomocniczego krakowskiego, przyjmuje sakrament kapłaństwa.

Po święceniach został skierowany do pracy jako wychowaca w oddziale Zakładu Wychowaczego im. ks. Siemaszki w Czernej k. Krzeszowic. W 1951, w związku z zamknięciem i przejęciem przez państwo Zakładu ouszcza go i zostaje przeniesiony do parafii pw. Najświętszej Rodziny w Tarnowie. Pracuje tu do 1952 jako katecheta, po czym zostaje przeniesiony do pobliskiego Odporyszowa (pomiędzy Żabnem a Dąbrową Tarnowską), gdzie w prowadzonej przez Księży Misjonarzy parafii przy Sanktuarium Matki Boskiej Odporyszowskiej przez 7 lat (do 1959) jest wikariuszem i katechetą. W latach 1959 - 1962 ponownie pracuje w Tarnowie, tym razem jako Ekonom Domu i wikariusz parafii. W 1963, na krótko zostaje kapelanem w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Miłosierdzia w Moszczanach (k. Laszek, diecezja przemyska). W latach 1962 - 1963 przebywa w domy rekolekcyjnym w Krzeszowicach.

Lata 1963 - 1982 jest wikariuszem w parafiach prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy: w Grodkowie k. Nysy (1963 - 1965, jest tu także katechetą), Trzcielu k. Nowego Tomyśla (1965 - 1966) i parafii Matki Boskiej Różańcowej w Pabianicach. W roku 1982 zostaje przeniesiony do Domu w Krzeszowicach gdzie najpierw, do 1986, jest kapelanem w domu Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Siedlcu k. Krzeszowic, a następnie do 1992 rezydentem.

W 1992 przenosi się do Domu św, Wincetego a Paulo w Krakowie na Kleparzu (przy ul. św. Filipa 19), gdzie jako rezydent przebywa do śmierci. Zmarł 8 stycznia 2009 pod koniec 88 roku życia i w 72 roku powołania. Pochowany został w grobowcu Księży Misjonarzy n Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.