Sections

Gocłowski Tadeusz

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski CM

arcybiskup Tadeusz Gocłowski, CM, Urodził się 16 września 1931 roku w Piskach (obecnie wieś położona w gminie Czerwin, powiat ostrołęcki) gdzie rodzina Gocłowskich osiedliła sie po imigracji ze Stanów Zjednoczonych. Ukończył Małe Seminarium (gimnazjum) Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie kontynuowała naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia -- Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy również w Krakowie. 24 czerwca 1956, w kościele seminaryjnym, przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda. Po święceniach kontynuuje naukę w Rzymie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Otrzymuje tytuł doktora prawa kanonicznego. Zostaje wykładowcą w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz w prowadzonym w latach 1957 - 1998 przez Zgromadzenie Misji seminarium diecezjalnym w Gdańsku-Oliwie. W latach 1971 - 1973 oraz 1982 - 1983 pełni funkcję Rektora seminarium gdańskiego. W międzyczasie, w latach 1973 - 1982 trzykrotnie zostaje wybranym Wizytatorem Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji.

godło biskupie

Będąc po raz drugi rektorem seminarium duchownego diecezji gdańskiej, 22 marca 1983 zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej oraz biskupem tytularnym Benevento (Kartagina, Afryka północna). w godle biskupim umieścił motto "credite evangelio" -- "zawierzcie Ewangelii". Sakrę biskupią otrzymuje 17 kwietnia 1983 z rąk Prymasa Kardynała Józefa Glempa w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka 31 grudnia 1984 zostaje mianowany, piątym w chronologii, biskupem ordynariuszem diecezji gdańskiej. A następnie podniesiony do godności arcybiskupa metropolity 22 marca 1992 w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego diecezji w Polsce.

Członek Rady Stałej Episkopatu Polski. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza. W latach 1988 - 1989 uczestniczył w tzw. rozmowach w Magdalence pomiędzy ówczesną władzą państwową i opozycją z ramienia Episkopatu Polski. Jest zaangażowanym obrońcą praw robotniczych i od samego początku sympatykiem i obrońcą "solidarności" zwłaszcza w okresie stanu wojennego.12 kwietnia 2006 odmówił przyjęcia tytułu Honorowego Obywatela Gdańska podając za przyczynę odmowy podejrzenie rzucone przez jednego z gdańskich radnych, że tytuł nadano by biskupowi w ramach zbliżającej się kampanii wyborczej do wyborów samorządowych. Ostatecznie tytuł Honorowego Obywatela Gdańska został mu nadany jednogłośną uchwałą Rady Miasta Gdańska kilka dni przed śmiercią. Jest jednym z największych autorytetów w Episkopacie, o zdecydowanych poglądach.

Znany jest ze znakomitej erudycji. Wolny czas spędza na czytaniu książek. Lubi książki historyczne oraz z zakresu nauk społecznych. Słucha muzyki poważnej. Regularnie czyta gazety, sam chętnie angażuje się w działalność publicystyczną.

We wrześniu 2006, po osiągnięciu przewidzianego Prawem Kanonicznym wieku emerytalnego, złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z pełnionej funkcji metropolity gdańskiego. Benedykt XVI nie przyjął dymisji i poprosił arcybiskupa o pełnienie funkcji do kwietnia 2008, czyli do 25 rocznicy święceń biskupich.

17 kwietnia 2008, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią abp Gocłowski przeszedł na kanoniczną emeryturę i tym samym złożył ustąpił z urzędu ordynariusza gdańskiego. Papież Benedykt XVI nominował arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, dotychczasowego ordynariusza warszawsko-praskiego w jego miejsce. Ingres nowego ordynariusza odbył się katedrze w Gdańsku-Oliwie 26 kwietnia 2008.

10 listopada 2011, Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski odznaczył abp Tadeusza Gocłowskiego Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczniem, "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dla życia publicznego i społecznego, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi" jak podano w uzasadnieniu. W 2003 został laureatem Medalu Świętego Brata Alberta. W 2006 otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest Honorowym Obywatelem Gdańska i Sopotu.

21 kwietnia 2016 Arybiskup Tadeusz Gocłowski poczuł się źle i trafił do szpitala. Został przywieziony do Kliniki Neurologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z objawami udaru mózgu. Od momentu hospitalizacji był jest w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomny, bez przesłanek do powrotu powrócił do pełni sił. Według relacji Metropolity Gdańskiego, Abp Głódzia, ksiądz Gocłowski był niedawno leczony na nowotwór (chemioterapia) i to leki osłabiły jego organizm. Arcybiskup przeszedł pierwszy wylew krwi do mózgu w 2010, ale wówczas udało mu się powrócić do zdrowia.

3 maja, o godz. 16.12, Abp Tadeusz Gocłowski CM zmarł w szpitalu uniwersyteckim w Gdańsku.


You can read this article in English "Tadeusz Gocłowski CM in VincentWiki -- Vincentian Encyclopedia