Sections

Ghattas Andraos

GhattasAndraos.jpg

Andraos Ghattas CM (kardynał Stephanos II) urodził się w Sheik Zein-el-Dine, w eparhii koptyjskiej Sohag, w Egipcie 16 stycznia 1920. W sierpniu 1929 wstąpił do niższego seminarium w Kairze. Studia klasyczne odbył w Kolegium Świętej Rodziny prowadzonym przez Jezuitów. We wrześniu 1938 r. soatł wysłany do Papieskiej Akademii "Propaganda Fidei" w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z teologii i filozofii. 25 marca 1944 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Pracę apostolską rozpoczął jako profesor teologii dogmatycznej w wyższym seminarium duchownym W Tantah, w Egipcie. 2 października 1952 wstąpił do Zgromadzenia Misji odbywając Seminarium Internum w Paryżu. Po jego ukończeniu wrócił na Bliski Wschód. Przez sześć piastował różne funkcje w Libanie po czym został mianowany Ekonomem i następnie Superiorem wspólnoty Zgromadzenia w Aleksandrii, w Egipcie.

8 maja 1967 r. Synod Koptyjskiego Kościoła Katolickiego wybrał go Biskupem Luksoru, koptyjskich Teb, w Egipcie. Sakrę biskupią otrzymał 9 czerwca 1967 r. Na tym stanowisku pozostał do 24 lutego 1984 r., kiedy został mianowany Administratorem Apostolskim Patriarchatu Aleksandryjskiego, zastępując schorowanego biskupa Stephanosa I Sidarousa CM, Patriarchę Aleksandrii dla Koptów. Po ustąpieniu przez Stephanosa I ze stanowiska, Synod Kościoła Koptyjskiego jednogłośnie, 9 czerwca 1986 r., wybrał go nowym Patriarchą. 23 czerwca tego samego roku papież Jan Paweł II uhonorował go "Ecclestiastica Communio". Andraos Ghattas następnie przybrał sobie imię Stephanos II, jako gest szacunku dla poprzednika.

Jako Patriarcha zarządzał Eparchią Aleksandrii dla Koptów. Był Przewodniczącym Synodu Koptyjskiego Kościoła Katolickiego i Zgromadzenia Katolickich Hierarchów Egiptu a w Kurii Rzymskiej był członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich i Papieskiej Rady Legislacyjnej.

W Lutym 2000 r. witał Ojca św. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Górę Synaj. Papież Jan Paweł II mianował go kardynałem. Razem z 37 innymi nominatami kapelusz kardynalski otrzymał 21 lutego 2001 r. W trakcie uroczystego pogrzebu Jana Pawła II był widoczny w trakcie obrzędów liturgicznych jako okadzający ciało Papieża.

27 marca 2006 r. Synod Biskupów Koptyjskiego Kościoła Katolickiego w Kairze przyjął jego rezygnację ze względu na wiek i zdrowie zgodnie z kanonem 126 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich po konsultacji z Ojcem Świętym.

Od tego czasu zamieszkał w Rezydencji Św. Stefana dla Księży w Kairze. Zmarł we włoskim szpitalu w Kairze 20 stycznia 2009 r. dopiero co rozpocząwszy 90 rok życia i w 57 roku powołania w Zgromadzeniu Misji