Sections

Gólski Grzegorz

GrzegorzGolski.jpg

Grzegorz Gólski urodził się 20 września 1928 r. w Gackach (pow. Świecie n/ Wisłą). Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 8 września 1947 r. w Krakowie. Śluby święte złożył 2 października 1949 r . w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1952 r. w Krakowie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.

Po święceniach w latach 1953-1954 pracował jako wikariusz w parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Przez następne cztery lata pełnił posługę kapelana Szpitala Wojewódzkiego w tej samym mieście. W 1952 został skierowany na studia specjalistyczne na [www.kul.lublin.pl Katolickim Uniwersytecie Lubelskim] w Lublinie. Po ich ukończeniu w 1962 z tytułem doktora filozofii, zostaje skierowany do pracy w Seminarium Duchownym Diecezji Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu. Obecnie seminarium duchowne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; Misjonarze przekazali jego prowadzenie księżom diecezjalnym w 1975). Był wykładowcą i prefektem studiów. W 1971 przeniesiony do posługi w [www.gsd.gda.pl Gdańskim Seminarium Diecezjalnym] w Gdańsku-Oliwie. Tutaj jest również wykładowcą i wicerektorem do roku 2002. Wcześniej w 1998 abp Tadeusz Gocłowski CM przekazał zarząd seminarium gdańskiego księżom diecezjalnym.

Ks. Gólski pozostał na Pomorzu. Skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 10 marca 2009 w hospicjum w Sopocie. 13 marca 2009 został pochowany w grobowcu Księży Misjonarzy na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Prywatnie ojciec Gólski spędzał letnie wakacje często z rodziną i w swoim czasie był drugim kapłanem w Polsce, który tak jak JPII uwielbiał spływy kajakowe. Ojciec święty JPII tylko raz spotkał się krótko osobiście z ojcem Gólskim podczas, którego dał mu znać, że wie o tym fakcie - podobnych zamiłowań kajakarskich.