Sections

Franc Evelyne

Evelyne Franc FC

Siostra Evelyne Franc FC, urodziła się 3 sierpnia 1948 w Lionie, we Francji. 9 czerwca 2003, w trakcie Konwentu Generalnego, została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na pierwszą sześcioletnią kadencję.

Przed wyborem na Matkę Generalną Siostra Evelyne od marca 2000 pełniła funkcję Ekonomki Generalnej. Wcześniej, w latach 1982 - 1984 przebywała na misjach w Zairze (Obecnie Kongo). Rok później , w 1985 została przeniesiona do misji na Tajwanie. W 1996 wybrano ja Wice-wizytatorką Wice-prowincji Chin. Funkcję tę pełniła do momentu wyboru na Ekonomkę.publikacje i wystąpienia