Sections

Elżbieta Anna Seton - Chronologium Vitae

Elizabethseton.jpg
 • 1774 - 28 sierpnia - przychodzi na świat Elżbieta Anna Bayley, na dolnym Manhatanie w Nowym Jorku [1] jako druga córka dr Ryszarda Bayley'a dziekana wydziału anatomii w Columbia College, szczególnie znany jako lekarz portu nowojorskiego i Katarzyny Charlton, córki pastora w episkopalnym kościele św. Andrzeja na Staten Island w Nowym Jorku.
 • 1777- umiera matka Elżbiety osieracając w sumie trzy córki. Ojciec Elżbiety ponownie się żeni z Charlottą Amelią Barclay[2].
 • 1794 - 25 stycznia- ślub z Wilhelmem Magee Setonem, synem bogatego armatora i kupca, w domu Marii Bayley Post na Manhattanie. Przysięgą małżeńską przyjął Samuel Provoost, pierwszy episkopalny biskup Nowego Jorku. Siostra męża Rebeka Maria Seton, zostaje jej "duchową przyjaciółką" [3].
 • 1795- urodziny najstarszej córki - Anny Marii.
 • 1796- urodziny syna Wilhelma juniora.
 • 1797- z pomocą wielu zamożnych kobiet, w tym żony Aleksandra Hamiltona, organizuje w Nowym Jorku przy episkopalnym kościele św. Trójcy, do którego państwo Seton należą, pierwszą prywatną instytucję charytatywną - Stowarzyszenie Pomocy Ubogim Wdowom z Małymi Dziećmi [4], któego jest również skarbniczką.
 • 1798- urodziny syna Ryszarda Bayley'a.
 • 1798- umiera teść Elżbiety. William Seton zajmuje jego miejsce jako prezes rodzinnej firmy (Seton Maitland & Company). Elżbieta nabywa również pierwszych doświadczeń jako nauczyciel zajmując się edukacją młodszych szwagierek oraz wspiera męża swoimi radami i opiniami w zarządzaniu firmą. Pomaga również prowadzić księgi rachunkowe.
 • 1800- urodziny córki Katarzyny Charlton (nazywanej także Józefiną).
 • 1801- umiera Ryszard Bayley, ojciec Elżbiety. Jest to dla niej bardzo trudne doświadczenie. W trosce o zbawienie ojca, w jego ostatnich dniach życia ofiarowuje Bogu życie nowo narodzonej córki Katarzyny.
 • 1801- bankructwo firmy Seton Maitland & Company spowodowane konfliktem międzynarodowym z Francją i załamaniem się rynku finansowego. Setonowie tracą majątek i dom przy Stone Street 61 na Dolnym Manhattanie w którym mieszkali. Mąż, Wilhelm Magee zaczyna chorować na gruźlicę.
 • 1802- urodziny córki Rebeki Marii.
 • 1803- Państwo Seton wraz z córką Anną, z powodu choroby męża Wilhelma, wyruszają w podróż do Europy, którą zaczynają w Livorno, w domu braci Filicchi, partnerów handlowych firmy Setonów [5].
 • 1803 - 27 grudnia- Wilhelm Seton, mąż Elżbiety umiera w Pizie skutkiem długiej choroby i kwarantanny [6]. Zostaje pochowany na starym angielskim cmentarzu w Livorno. Elżbieta razem z córką pozostają pod opieką państwa Filicchi. Dzięki temu Elżbieta poznaje piękno wiary katolickiej.
 • 1804 - 3 czerwca- Elżbieta Seton powraca do Nowego Jorku w towarzystwie Antoniego Filicchi.
 • 1804 - lipiec- umiera szwagierka, Rebeka Maria Seton.
 • 1805 - 14 marca - Środa Popielcowa- po miesiącach przygotowań, korespondencji z biskupem Janem Caroll'em i biskupem Janem Cheverus'em (pierwszym biskupem Bostonu) i wsparciu ze strony Antoniego Filicchi'ego, a w ostatnim okresie także poście i wzmożonej modlitwie w kościele św. Piotra przy Barclay Street w Nowym Jorku Elżbieta Anna Bayley Seton składa wyznanie wiary w Kościele Katolickim i tym samym, zostaje do niego włączona do wspólnoty Kościoła przez ks. Mateusza O'Brien'a [7].
 • 1805 - 25 marca- W tym samym kościele przyjmuje Pierwszą Komunię Św.
 • 1806 - 26 maja - Zesłanie Ducha św.- przyjmuje sakrament Bierzmowania z rąk biskupa Jana Caroll'a [8].
 • 1806 - 1808 - zmagania Elżbiety z niechęcią do niej jako konwertytki na Katoliczym. Starając się utrzymać siebie i dzieci podejmuje nieudaną próbę założenia własnej szkoły. W zamian znajduje posadę nauczycielki w protestanckiej szkole prowadzonej przez Patryka White'a i jego żonę. Z powodów finansowych szkoła upada. Następnie Elżbieta Seton pracuje w internacie dla chłopców uczęszczających do szkoły prowadzonej przy episkopalnym kościele św. Marka w Nowym Jorku. Odchodzi, gdzy nastawienie do niej negatywnie rodzice zabierali swoich synów ze szkoły.
 • 1806- Cecylia Seton, szwagierka Elżbiety przechodzi na katolicyzm co powoduje konflikt z rodziną zmarłego męża i groźby wygnania Elżbiety z dziećmi ze stanu Nowy Jork.
 • 1808 - 16 czerwca - Boże Ciało- dzięki zaproszeniu ze strony ks. Wilhelma Ludwika Dubourg'a SS [9], rektora St. Mary's Seminary, który odwiedził Nowy Jork, Elżbieta razem z córkami przybuwa się do Baltimore, w stanie Maryland gdzie trafia pod opiekę francuskich Sulpicjan, którzy planują założyć katolicką szkołę.
 • 1808 - wrzesień- otwarcie St.Mary's College przy Paca Street w Baltimore, obok kościoła seminaryjnego St.Mary's, którą prowadzi Elżbieta Seton i do której przenoszą się również jej synowie.[10]
 • 1808 - grudzień 7- dzięki staraniom rekrutacyjnym Sulpicjan do St.Mary's College przybywa Cecylia Maria O'Conway z Filadelfii - pierwsza kandydatka do wspólnoty zakonnej[11], o której sama Elżbieta coraz częściej myśli (ubiera się nawet na wzór włoskich zakonnic jakie spotkała we Włoszech.
 • 1809- kolejna szwagierka Elżbiety - Henrieta Seton - przechodzi na katolicyzm. Skutkuje to całkowitym odwróceniem się Setonów od Elżbiety Anny, która była przewodniczką duchową Henriety.
 • 1809 - 25 marca- w dolnej kaplicy kościoła seminarium St.Mary's, na ręce arcybiskupa Jana Caroll'a i w obecnośći cóki Anny Marii,Elżbieta Seton składa po raz pierwszy (na rok) ślub czystości i posłuszeństwa. Arcybiskup nadaje jej tytuł "Matki Seton".
 • 1809 - 16 czerwca- pierwsze siostry po raz pierwszy przywdziewają jednolity strój zakonny - czarna suknia, czarny czepek i czarna pelerynka wzorowane na wdowich ubraniach jakie Elżbieta spotkała we Włoszech.
 • 1809 - 24 czerwca- Elżbieta i jej towarzyszki przybywają do Emmitsburga, miejscowości w hrabstwie Frederick, w stanie Maryland, gdzie Samuel Sutherland Cooper,bogaty konwertyta i seminarzysta z St.Mary's w Baltimore zakupił dla nowej wspólnoty 119 hektarów pól na obrzeżach Emmitsburga. Według intencji Cooper'a w tym miejscu ma powstać szkoła dla dzieci i młodzieży oraz ośrodek pomocy i opieki chorych i potrzebujących na które przeznaczył $10000. Zgodnie z miejscową tradycją Elżbieta nazywa to miejsce St. Joseph's Valley (Dolina św. Józefa) [12].
 • 1809 - 31 lipca- Matka Seton i jej wspólnota wprowadza się do Stone House (wcześniej od 1750 Flemming Farmhouse) w St.Joseph's Valley. Początek działalności wspólnoty Sióstr Miłosierdzia św. Józefa)
 • 1810- luty- Siostry przeprowadzają się do St.Joseph's House (obecnie The White House)
 • 1810 - 22 lutego - otwarcie Saint Joseph's Free School (Bezpłatnej Szkoły Świętego Józefa) dla potrzebujących dziewcząt z okolicy. Jest to pierwsza katolicka szkoła dla dziewcząt prowadzona przez siostry zakonne w Stanach Zjednoczonych.
 • 1810 - 14 maja - otwarcie Saint Joseph's Academy (Akademii Świętego Józefa) - odpłatnej szkoły z internatem (prowadzonej w tej formie do 1912). Dochody z czesnego wspomagały działalność charytatywną Sióstr Miłosierdzia. Obie szkoły stały się kolebką katolickiej oświaty w Stanach Zjednoczonych.
 • 1812 - styczeń- Arcybiskup Jan Caroll ostatecznie otrzymuje dla wspólnoty Matki Seton Regułę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo[13], którą kierujący Zgromadzeniem Sulpicjanie adaptowali do potrzeb Kościoła amerykańskiego, zatwierdza ją i przekazuje wspólnocie[14].Pierwszą Przełożoną zostaje wybrana Matka Seton, mimo, że nadal ma na utrzymaniu własne dzieci, i jest Przełożoną do swojej śmierci.
 • 1812- na gruźlicę umiera córka Anna Maria. Na łożu śmierci składając śluby Siostry Miłosierdzia, mimo, że nie ukończyła jeszcze nowicjatu.
 • 1813 - 19 lipca- Matka Seton i 17 innych sióstr, w uroczystość św. Wincentego a Paulo, po raz pierwszy składają odnawialne, prywatne śluby według reguły obowiązującej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo [15].
 • 1814- Matka Seton wysyła pierwsze siostry do Filadelfii do kierowania Azylem św. Józefa, pierwszym katolickim sierocińcem w Stanach Zjednoczonych.
 • 1815- Elżbieta zakłada misję w Mount Saint Mary’s, której zadaniem jest opieka nad infirmerią i posługa przy college'u i seminarium w Emmitsburgu.
 • 1816- również na gruźlicę, w Emmitsburgu, umiera córka Rebeka Maria.
 • 1817- siostry św. Józefa zakładają w Nowym Jorku sierociniec - New York City Orphan Asylum (później Saint Patrick's Orphan Asylum)
 • 1819-po raz trzeci zostaje wybrana przełożoną, mimo własnych protestów, że to "wybór śmierci"
 • 1821 - 4 stycznia - Matka Maria Elżbieta Anna Seton umiera w Białym Domu W Saint Joseph's Valley, w Emmitsburgu. Przyczyną śmierci są powikłania po zapaleniu płuc. Jej ciało spoczywa w bazylice św. Elżbiety Anny Seton w Saint Joseph's Valley.
 • 1823- umiera syn Ryszard Bayley.
 • 1829- pierwsze siostry wyjeżdżają do Cincinnati, w stanie Ohio, do prowadzenia sierocińca.
 • 1832- ślub syna Wilhelma juniora (od 1826 porucznika US Navy) Emily Prime (zm.1854). Mieli dziewięcioro dzieci z których siedmioro doczekało pełnoletniości, m.in. abp Robert Seton (1839-1927), Helena (1844-1906) i siostra Maria Katarzyna, kolejna Siostra Miłosierdzia z Nowego Jorku (1879-1906).
 • 1846- za namową biskupa Hughes'a, duża grupa sióstr odłącza się od Zgromadzenia i tworzy własne - Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Nowego Jorku (Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of New York).
 • 1846- córka Katarzyna wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Nowym Jorku (Sisters of Mercy of New York) zmieniając imię na Maria Katarzyna (niemal 40 lat powołania spędzi pracując wśród więźniów w Nowym Jorku.
 • 1850 - 25 marca - zawarcie unii włączającej Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo[16]. Doszło do niej dzięki staraniom samych Sulpicjanów.
 • 1852- siostry z domu w Cincinnati nie przyjmują unii i tworzą własną wspólnotę Sióstr Miłosierdzia z Cincinnati (Sisters of Charity of Cincinnati)
 • 1856- w Kanadzie powstaje Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paul z Halifax (Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of Halifax).
 • 1859- w Convent Station w stanie New Jersey powstają Siostry Miłosierdzia św. Elżbiety(Sisters of Charity of Saint Elizabeth, Convent Station, New Jersey).
 • 1868- umiera syn Wilhelm junior.
 • 1870- w Greensburgu, w stanie Pensylwania, powstają Siostry Miłosierdzia z Seton Hill(Sisters of Charity of Seton Hill, Greensburg, Pennsylvania).
 • 1891- umiera córka Katarzyna Charlton, jako Matka Katarzyna od Sióstr Miłosierdzia z Nowego Jorku
 • 1947- utworzenie Konferencji Córek Matki Seton (Conference of Mother Seton's Daughters)
 • 1996- przekształcenie Konferencji w Federację Sióstr Miłosierdzia w Tradycji Wincentyńskiej i Setonioniańskiej (The Sisters of Charity Federation in the Vincentian and Setonian Tradition) skupiająćej obecnie wszystkie odłączone od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Józefa zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Reguły wszystkich członków Federacji opierają się o reguły św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac
 • 1882- biskup Baltimore, Jakub Gibbons (późniejszy kardynał) inicjuje diecezjalny proces ukierunkowany na kanonizację Elżbiety Seton.
 • 1907- rozpoczęcie procesu informacyjnego
 • 1911 - 7 czerwca- specjalny wysłannik biskupa Baltimore składa na ręce postulatora zebrane dokumenty z postępowania kanonizacyjnego
 • 1940 - 28 lutego- Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w Rzymie przez papieża Piusa XII
 • 1959 - 18 grudnia- dekret o heroiczności cnót wydany Kongregację Szkół Katolickich i podpisany przez Piusa XII. Zostaje uznana Służebnicą Bożą
 • 1963 - 17 marca- papież Jan XXIII dokonuje beatyfikacji
 • 1974 - 12 grudnia- papież Paweł VI wydaje dekret promulgacyjny zezwalający na kanonizację
 • 1975 - 14 września- kanonizacja Elżbiety Seton w Światowym Roku Kobiet
   • Św. Elżbieta Anna Seton jest patronką apostolstwa ludzi morza(jej dwóch synów pracowało na morzu), śmierci dzieci, problemów z teściami, utraty rodziców, opozycji do władz kościelnych, ludzi wyśmiewanych za pobożność, wdów, diecezji Shreveport w Luizjanie


Przypisy

[1] - dom w kolonialnym stylu, w którym Elżbieta urodziła się i w dzieciństwie mieszkała, przy State Street 7, Manhattan, w parafii MB Różańcowej, jest obecnie sanktuarium Św.Elżbiety Seton.

[2] - Jego wnuk z drugiego małżeństwa - konwertyta, Jakub Roosevelt Bayley zostanie w przyszłości pierwszym biskupem Newark i ósmym arcybiskupem Baltimore. Samo małżenstwo zakończyłó sie separacją z powodu niezgodności małżeńskiej. Macocha odrzuciła dzieci męża z pierwszego małżeństwa.

[3] - Wspólnie podejmują się dzieł miłosierdzia opiekują się chorymi i umierającymi w ich rodzinach i otoczeniu. Popularnie nazywane są "Protestanckimi Siostrami Miłosierdzia"

[4] - the Society for the Relief of Poor Widows with Small Children.

[5] - Pozostałe dzieci Elżbiety: Wilhelm, Ryszard, Rebeka i Katarzyna zostały pod opieką Rebeki Seton.

[6] - Setonowie przybywają do Włoch w listopadzie, ale miejscowe władze umieszczają ich w kwarantannie z powodu niebezpieczeństwa żółtej febry, która panowała w tym czasie w Nowym Jorku. Zostają odizolowani w starym, zimnym lazarecie.

[7] - Konwersja na katolicyzm, wówczas niepopularny, spowoduje, że Elżbieta zostanie odtrącona przez większość rodziny męża, straci znajomych i przyjaciół i zacznie mieć trudności z zapewnieniem wykształcenia i utrzymania dzieci.

[8] - przy Bierzmowaniu przyjmuje imię Maria i odtąd często podpisuje się "MEAS" - skrót od Mary Elizabeth Ann Seton.

[9] - Dubourg nosił się z zamiarem założenia żeńskiej wspólnoty zakonnej, która zajmowałaby się kształceniem dzieci w Maryland. Sulpicjanie chcieli wzorować projektowaną wspólnotę na regule Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

[10] - Państwo Felicchi wysłali chłopców do Georgetown College, kiedy ataki wobec Elżbiety za jej konwersję nasiliły się.

[11] - w jej ślady w 1809 poszły następne kandydatki: w 1809 - Maria Anna Butler z Filadelfii, Zuzanna Clossey z Nowego Jorku, Katarzyna Mullen z Baltimore, Anna Maria Murphy Burke z Filadelfii, i Rosetta (Róża) Landry White wdowa z Baltimore.

[12] - Do czasu ukończenia prac adaptacyjnych kamiennego domu wiejskiego Matka Seton z towarzyszkami przyjęła gościnę ks. Jana Dubois SS, założyciela i rektora St.Mary's Seminary & College, w zabudowaniach na St. Mary's Mountain (Góra Św. Marii).

[13] - w 1810 biskup Flaget zostaje wyznaczony by otrzymać regułę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo dla sióstr z Emmitsburga. Trzy Szarytki zostały wytypowane by pojechać do Ameryki z Paryża, aby nauczyć siostry charyzmatu Zgromadzenia. Jednakże na wyjazd Szarytek nie zgodził się Napoleon Bonaparte.

[14] - pod nazwą: The Regulations for the Sisters of Charity in the United States. Według reguł Przełożonymi Generalnymi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Józefa byli Sulpicjanie, którzy pomagali zakładać wspólnotę. Kolejnymi Przełożonymi Generalnymi, aż do roku 1849, byli ks.Ludwik Wilhelm Dubourg SS, ks. Jan Baptysta David SS i ks. Jan Dubois SS.

[15] - Od następnego roku śluby będą odnawiane 25 marca

[16] - wcześniej w 1849 Sulpicjanie rezygnują z kierowania Zgromadzeniem, ponieważ ich konwenty generalne nakazały im powrót do wcześniejszych zadań realizowanych przez Towarzystwo św. Sulpicjusza - edukację i formację duchowieństwa.