Sections

De Bras Louis

LouisDeBras.jpg

Ludwik de Bras urodził się 10 sierpnia 1678 w Montdidier. W 1697, w wieku dzięwiętnastu lat, wstąpił do Seminarium Internum w Paryżu. Rozpoznano wówczas, że jego dojrzałość duchowa jest większa niż wskazywałby to wiek. Po święceniach wykładał w seminariach duchownych w Toul, Saint Flour i Tours. W tym ostatnim, przez 30 lat był superiorem jednocześnie pogłębiając wiedzę z prawa kanonicznego do tego stopnia, że arcybiskupi traktowali go jak wyrocznię.

6 marca 1747, Konwent Generalny wybrał Ludwika de Bras VIII Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Misji. Decyzja delegatów była dla niego zaskakująca, lecz przyjął wybór z pokorą zostająć VII następcą Św. Wincentego a Paulo. 14 lat jego generalatu jest postrzegane jako złoty wiek promieniowania i regularnego wzrostu najwyższej jakośći. W ciągu tych lat 668 kleryków i księży oraz 290 braci żłożyło śluby w Zgromadzeniu. Założono 13 nowych domów: pięć w Polsce, sześć we Włoszech i dwa we Francji.

Kiedy arcybiskup Paryża, Krzysztof de Beaumont, dowiedział się o śmierci ks. de Bras powiedział, że stracił największy kośćiół w swojej diecezji. według niego Ludwik de Bras był wielkim Przełożonym prowadzącym swoją wspólnotę z jeszcze większą mądrością. Współcześni mu wskazywali na dwie spośród jego cnót: skłónność do przebaczania, w zwykłych granicach, swoim podwładnym i pasję dla ubogich - angażował wszystkie swoje osobiste zdolności, powszechnie szanowane, do pokonywania nędzy. Kiedy był wyczerpany, odczuwał swoją obecność na ziemi jako nieużyteczną ponieważ nie mógł wtedy pomagać nieszczęśliwym.

Ludwik de Bras CM zmarł Domu Macierzystym w Paryżu w wieku 83 lat i 64 lat powołania, 21 sierpnia 1761 o godzinie 21:45.