Sections

Bokolic Iglic Vicente


Vicente Bokalic Iglic urodził się 11 czerwca 1952 r. w Buenos Aires w rodzinie emigrantów słoweńskich, którzy imigrowali do Argentyny w 1949. Wychowywał się w Lanús, w prowincji Buenos Aires. Wykształcenie podstawowe odebrał w szkole parafialnej św. Józefa de Pompeo w Lanús a średnie w Szkole Apostolskiej w Escobar.

Do Zgromadzenia Misji wstąpił 1 marca 1970 i rozpoczął naukę w Seminarium Misjonarskim w San Miguel, w prowincji Buenos Aires. Filozofię studiował w prowadzonym w San Miguel przez Jezuitów Colegio Máximo San José, a teologię na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Argentyny (Pontificia Universidad Católica Argentina) “Santa María de los Buenos Aires” w Villa Devoto, w stolicy kraju. Śluby złożył 5 czerwca 1976. 1 kwietnia 1978 otrzymał święcenia kapłańskie w Sanktuarium MB Cudownego Medalika w Parque Chacabuco z rąk bp Alfredo Mario Espósito-Castro CMF, biskupa Zerate-Campana.

Po święcenia pracował duszpasterstwie powołaniowym i duszpasterstwie młodzieży prowadzonych przez Zgromadzenie w Escobar i Buenos Aires. Od 1981 był także wikariuszem Sanktuarium Cudownego Medalika. W latach 1983 - 1986 był Rektorem Seminarium Misjonarskiego w San Miguel, a następnie jego Ekonomem. W 1987 został Superiorem domu formacyjnego pozostając nim do 1990. W ltach 1991 - 1993 był proboszczem Sanktuarium MB Cudownego Medalika. Od 1994 do 1997 był misjonarzem w prałaturze Dean Funes w prowincji Cordoba. W 1997 ponownie został Superiorem Seminarium Zgromadzenia w San Miguel. W 2000 podjął obowiązki proboszcza i misjonarza w diecezji Goya-Cerrientes pełniąc je do chwili wyboru na Wizytatora Prowincji Argentyny 19 grudnia 2003. Do 2003 był także dwukrotnie Radcą Prowincji w latach 1987 - 1993 i 1997 - 2003. Urząd Wizytatora piastował do 1 grudnia 2009. Jego następcą został ks. Juan Carlos Gatti CM. On sam powrócił do Sanktuarium Cudownego Medalika jako wikariusz. Będąc Wizytatorem przez kilka lat przygotowywał i przewodniczył wszytkim ochodom 150-lecia obecności Zgromadzenia MIsji i Rodziny Wincentyńskiej w Argentynie.

15 marca 2010 Ojciec Św. Bendeykt XVI mianował ks. Vicente Bokolica Iglica biskupem pomocniczym archideicezji Buenos Aires, Argentyna oraz biskupem tytularnym Summy