Sections

Akt Ofiarowania w dniu Nowego Roku

Akt Ofiarowania w dniu Nowego Roku

My niegodni księża, bracia i klerycy Zgromadzenia Misji, w pierwszym dniu nowego roku rozważamy wobec Najświętszego Sakramentu nieograniczone miłosierdzie Boże względem nas.

Dobry Bóg okazał nam to miłosierdzie,gdy powołał nas do istnienia, gdy w sakramencie chrztu uświęcił na i uczynił swoimi dziećmi, gdy przez łaskę powołania pozwolił nam postępować za Chrystusem głoszącym Ewangelię ubogim. Okazuje nam to miłosierdzie, gdy cierpliwie znosi nasze nieprawości i gdy natchnieniami swoimi i swoją łaską zachęca nas do poprawy i prawdziwego nawrócenia.

Teraz, świadomi Bożej względem nas dobroci, wyrażamy wdzięczność za wszystkie łaski, a zwłaszcza za te, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Przepraszamy za nasze niewierności i błagamy o przebaczenie.

Odnawiamy również obietnice podjęte w naszym imieniu w sakramencie chrztu świętego.
Odnawiamy nasze obietnice postępowania w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie za Chrystusem głoszącym Ewangelię ubogim.
Odnawiamy nasze obietnice współdziałania z łaską powołania do Zgromadzenia Misji
Uroczyście i nieodwołalnie postanawiamy żyć wiarą, nadzieją i miłością; kształtować w sobie cnoty: prostoty, pokory, umartwienia i gorliwości o zbawienie dusz. Wstawiennictwo św. Wincentego niech nam pozwoli kochać to, co on ukochał i czynić to, czego nauczał.

Odnowione postanowienia, które ofiarujemy przez ręce Panny Możnej, naszej Niepokalanej Matki, przyjmij łaskawie Ojcze nasz, Boże, i obdarz swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.