Sections

Akt Ofiarowania NMP w dniu Niepokalanego Poczęcia

Akt Ofiarowania NMP w dniu Niepokalanego Poczęcia

My niegodni księża, bracia i klerycy Zgromadzenia Misji,
przejęci najgłębszą czcią dla niewypowiedzianego przywileju Twego Niepokalanego Poczęcia, Najświętsza Dziewico,
pragniemy ponowić ofiarę każdego z nas i wszystkich naszych dzieł.

Zgromadzenie Misji należy do Ciebie, Panno Można, od zarania swego istnienia.
Pod Twoją macierzyńską opieką wzrastało i rozszerzyło się w Kościele Bożym.
Czuwałaś nad nim nawet wówczas, gdy jego udziałem stawały się cierpienia i niepowodzenia.
Sprawiłaś, że wraz z całą rodziną wincentyńską może radować się znakiem Twojego szczególnego wybrania
i szerzyć cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia.

Dzisiaj, zgromadzeni wokół Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie,
wspominamy wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie dzięki Twemu wstawiennictwu stały się naszym udziałem.
Przejęci wdzięcznością, Twojej opiece powierzamy naszą wincentyńską rodzinę oraz każdego z nas osobiście.
Ty sama bądź zawsze naszą Matką i Panią.

Panno Można, wyjednaj nam łaskę, abyśmy coraz bardziej kochali Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
abyśmy całym życiem mogli głosić Ewangelię ubogim,
abyśmy przejęci duchem świętego Wincentego żyli w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie.
Wspomagaj nas nieustannie, abyśmy postępując drogą prostoty, pokory, łagodności, umartwienia i gorliwości, stawali się naśladowcami Twoich cnót.

O Maryjo bez grzechu poczęta, przyjmij tę naszą ofiarę i złóż ją przed tronem Ojca.
Twoja macierzyńska opieka niech nam zapewni udział, wraz z Tobą,w radości szczęścia wiecznego. Amen.