Sections

350 rocznica śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac - organizacja obchodów

CEL, STRATEGIE, KOMITETY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW (sugestie organizacyjne - 27 sierpnia 2008)

Cel ogólny

Rodzina Wincentyńska, wspólnie z resztą Kościoła i świata, pokłoni się św. Wincentemu a Paulo i św. Ludwice de Marillac jako świadkom i przykładom miłości i posługi ubogim.

Cele szczegółowe

Oddajemy hołd św. Wincentemu i św. Ludwice wtedy gdy:

1.Pogłębiamy duchowość naszego charyzmatu Wincentyńskiego.
2.Razem z Kościołem i światem czcimy ich dziedzictwo.
3.Promujemy miłość i posługę ubogim poprzez konkretne działania we współpracy z innymi organizacjami Kościoła i społeczeństwa.

Strategie

Utworzyć komitety, które będą odpowiedzialne za osiągnięcie specyficznych celów. Te komitety to Dziedzictwa, Obchodów, Projektów oraz dwa pomocnicze, a mianowicie Sekretariat i Finansów. Koordynacyjny Komitet Wykonawczy służy jako łącznik pomiędzy poszczególnymi komitetami i grupą międzynarodowych liderów Rodziny Wincentyńskiej (patrz: Struktura Organizacyjna)

Zakres obowiązków

 • N.B. Każdy z Komitetów musi wybrać swojego sekretarza, który będzie odpowiedzialny za komunikację z Sekretariatem, Komitetem Finansowym i Komitetem Wykonawczym

Komitet ds. Dziedzictwa

Aby zrealizować cel szczegółowy nr 1 (pogłębienie duchowości), ten komitet będzie:

1. organizować sesje formacji ciągłej na temat historii Wincentyńskiej, duchowości I doświadczeń z ubogimi.
 • Możliwe podejmowane działania:
  • Spotkania
  • Sesje formacyjne
  • Zebrania
  • Sympozja
2. zorganizuje “Międzynarodową Szkołę Ewangelizacji” (patrz: Appendix 1)
3. organizować wycieczki do historycznych miejsc (Paryż, Berceau, itp.) związanych ze św. Wincentym i św. Ludwiką

Komitet ds. Obchodów (w Rzymie i Paryżu)

Aby zrealizować cel szczegółowy nr 2 (obchody kościelne)ten komitet będzie:

1. organizować obchody w Paryżu (marzec 2010) i Rzymie (wrzesień 2010)
 • Możliwe działania:
  • Uznanie przez Kościół “Roku Miłosierdzia”
  • Specjalne okolicznościowe modlitwy
2. zapraszać ubogich, młodzież, naszych przyjaciół, dobroczyńców, współpracowników, itp.

Komitet ds. Projektów

Aby zrealizować cel szczegółowy nr 3 (promocja projektów dla ubogich), ten komitet będzie:

1. proponował specyficzny project lub projekty dla najuboższych z ubogich przy których różne grupy Rodziny Wincentyńskiej mogą pracować wspólnie na poziomie międzynarodowym.
2. honorować i nagradzać wyróżniająće się projekty dla ubogich
 • Możliwe działania:
  • Komitet monitorujący form działań
  • Granty rozdane 15 marca i 27 września 2010

Sekretariat

Ten komitet będzie:

1. Wspomagać poszczególne komitety w ich działaniach, przede wszystkim w komunikacji I przekazywaniu informacji.
 • Możliwe działania:
  • Publikacja materiałów z sympozjów
  • Strona internetowa na 350-lecie
  • Okolicznościowe medale, albumy itp.
  • Uaktualnienie filmu “Monsiuer Vincent”
  • Wystawa na temat Charyzmatu Wincentyńskiego (patrz Appendix 1)
  • Słownik Charyzmatu Wincentyńskiego (c/o Mezzadri)
2. Ten Komitet będzie wspomagał Komitet Wykonawczy przy koordynowaniu wydarzeń związanych z obchodami.

Komitet ds. Finansów

Ten komitet będzie:

1. Koordynować z poszczególnymi komitetami właściwe im budżety.
2. pomagał zgromadzić fundusze, najpierw na wydatki Komitetów a następnie na projekt(y) I nagrody przyznane przez Rodzinę Wincentyńską
 • Możliwe działania:
  • Obiady/kolacje, koncerty, pokazy artystyczne powiązane ze zbiórką funduszów, itp.
  • Spotkania w fundacjach I organizacjach finansujących pomoc charytatywną
  • Reprezentacja przed ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi

Międzynarodowi Dyrektorzy Rodziny Wincentyńskiej

1. Aby lepiej zaznajomić sie z różnymi grupami i stowarzyszeniami w naszej Wincentyńskiej Rodzinie, jej Dyrektorzy Międzynarodowi mogą organizować zebrania z nowymi członkami Rodziny lub zapraszać ich na coroczne spotkania Międzynarodowych Dyrektorów Wincetyńskich. 2. Będą decydować o powszechnych projektach współpracy Rodziny Wincentyńskiej na poziomie międzynarodowej. 3. Będą decydować o przyznawaniu nagród rozdzielanych z okazji obchodów. 4. Zorganizują Międzynarodowy Sekretariat Wolontariuszy Wincentyńskich (patrz. Appendix 1). (Struktura Organizacyjna)

Międzynarodowa Komisja Dyrektorów

Przełożoni Generalni, Prezydenci, Dyrektorzy Międzynarodowi różnych grup i stowarzyszeń w Rodzinie Wincentyńskiej

Międzynarodowy Komitet Wykonawczy

 • Przedstawiciel(e) Międzynarodowej Komisji Dyrektorów
 • Koordynator Wykonawczy: ks. Józef Kapuściak CM
 • Asystenci Koordynatora Wykonawczego: S. Palmarita Guida SM, ks. Manuel Ginete CM
 • Przewodniczący Komitetów

Skład Komitetów organizacyjnych

(podobne struktury mogą zostać utworzone na poziomach kontynentalnych, narodowych i lokalnych)

Komitet ds. Dziedzictwa

 • H. O’Donnell CM, przewodniczący
 • J.C. Fonsatti C.M.
 • Sylvie de Larminat (AIC)
 • S. Louise Sullivan SM
 • S. Carmen Victoria Ruiz de Toro DC (AMM)
 • S. Angeles Infante SM

Komitet ds. Obchodów

 • Rzym:
  • G. Guerra CM, przewodniczący
  • E. Gioia CM
  • Yvon Sabourin RSV
  • Marco Betemps (SSVP)
  • S. S. Guastadisegni SM
 • Paryż:
  • B. Schoepfer CM, współ-przewodniczący
  • S. A-M. Hance SM, współ-przewodnicząca
  • Jean Cherville (SSVP)
  • Pascale Lepeu (AIC)
  • S. Bernadette Prevot SM

Sekretariat

 • C. Santangelo CM, współ-przewodniczący
 • J. Suescun CM
 • S. A.M. Olmeda SM, współ-przewodniczący
 • S. M. Claire Narainen SM (Sekretariat rzymski)
 • S.. Annabelle Escoto SM (Sekretariat paryski)
 • Denise El Khoury (JMV)

Komitet ds. Finansów

 • J. Gouldrick CM, współ-przewodniczący
 • G. Carulli CM
 • S. Rita Ferri SM, współ-przewodnicząca
 • S. Soledad Garcia SM
 • Mark McGreevy (De Paul International)

Komitet ds. Projektów

 • Anne Sturm (AIC), przewodnicząca
 • R. Maloney CM
 • J. Foley CM
 • Michael Thio (SSVP)
 • M. C. Lupiañez (MISEVI)
 • Sr. Ellen Flynn SM

APPENDIX 1: Szczegółowe propozycje obchodów 350 rocznicy śmierci Założycieli w 2010 r.

Międzynarodowa Szkoła Ewangelizacji

Cel: szkolenie ewnagelizatorów według zasad “Nowej Ewangelizacji” w ramach Rodziny Wincentyńskiej (świeccy, księża i siostry)

Adresaci: max 30 osób, które należą do Rodziny Wincentyńskiej od conajmniej 3 lat

Czas trwania: 1 do 2 miesięcy

Metody: systemowe i akademickie podejście do ewangelizacji zgodnie z następującymi wskazówkami:

 • Edukacja charyzmatyczna Rodziny Wincnetyńskiej
 • Edukacja biblijna
 • Edukacja teologiczna
 • Edukacja misyjna

Prowadzący: księża, świeccy, siostry Rodziny Wincentyńskiej, świadectwa ewangelizacyjne, członkowie innych szkół ewangelizacyjnych.

Gdzie: Rzym, Casa Immacolata Sióstr Miłosierdzia jako ośrodek ewangelizacyjny apostołów Piotra i Pawła (wycieczki do miejsc ewangelizacyjnych) lub Berceau de St Vincent de Paul...lub w Paryżu Koszt: 1-miesięczny pobyt, wynagrodzenie lektorów i sekretarza. Koszty zostaną pokryte z opłat wpisowych.

Międzynarodowy Sekretariat Wolontariuszy Wincetyńskich

Cel: umożliwienie członkom Rodziny Wincentyńskiej doświadczenia pracy w wolontariacie międzynarodowym przez pracę w domach Sióstr Miłosierdzia lub Misjonarzy (3-, 6-, 12- miesięcy) od przyjazdu do powrotu do domu (rozmowa z wolontariuszem, uzgodnienia z przełożonymi domów, informacje na temat warunków pobytu , podróży, itd)

Adresaci: świeccy z Rodziny Wincentyńskiej lub inni woluntariusze z conajmniej 2-letnim stażem.

Gdzie: Rzym lub Paryż

Wincentyńskie Expo

Cel: promocja i rozpowszechnienie kultury Wincentyńskiej, prezentacja charyzmatu, oferta powołaniowa

Uczestnicy Expo: artyści Rodziny Wincentyńskiej. Przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej

Jak:

 • Stoiska artystów:
  • sztuka:(malarstwo, rzeźba, muzyka, ikony ilustrujące postacie Wincentyńskie lub charyzmat)
  • literatura:(książki reprzentujące postacie Wincentyńskie lub charyzmat, biografie świętych Rodziny Wincentyńskiej, międzynarodowe publikacje kongresowe na 350-tą rocznicę…)
  • multimedia:(dokumenty, wideokipy na temat charyzmatu Wincentyńskiego, blogi, strona internetowa)
 • Stoiska różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej
 • Stanowiska do prowadzenia spotkań prezentacji i promocji

Czas trwania: 3 dni następujące po wydarzeniu międzynarodowym związanym z 350-tą rocznicą (spotkanie, sympozjum, akademia, itd….)

Procedura:

 • Zaproszenie wszystkich artystów Rodziny Wincentyńskiej do udziału w Expo
 • Zaproszenie szefów gałęzi Rodziny Wincentyńskiej do udziału w Expo
 • Wyznaczenie dwóch osób odpowiedzialnych za organizację Expo
 • Przedstawienie terminów dostaw
 • Propozycja jednej lub dwóch nagród dla najpiękniejszych dzieł sztuki
 • Reklama i ogłoszenie o wydarzeniu zgodnie z procedurami przyjętymi przez władze miejskie u których wydarzenie mają mieć miejsce

Miejsce: Rzym lub... na poziomie lokalnym

Koszt: wszystkie koszty ponoszą gałęzie Rodziny Wincentyńskiej. Nagrody to stypendia, zwrot opłat…
_