Sections

350 Rocznica - działania podjęte przez Komitet Obchodów (zał. 3 do Listu z 13 maja 2009)

Załącznik nr 3: Komitet Obchodów

do Listu Przełożonego Generalnego z dnia 13 maja 2009 ogłaszającego Rok Jubileuszowy 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. LudwikiData obchodów w Rzymie w Bazylice św. Piotra została ustalona na godzinę 17.00 w sobotę 25 września 2010, aby uzyskać największy udział pielgrzymów. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczyć będzie kardynał Franc Rodé CM. Całej Rodzinie Wincentyńskiej Ojciec Święty wyśle list z okazji 350-ej rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki praz (być może) pozdrowi obecnych na zakończenie Eucharystii.

W trakcie nabożeństwa specjalne miejsca zostaną zarezerwowane dla chorych I opekunów osób upośledzonych. W Procesji z Darami (Offertorium) znajdzie się specjalny symbol wyrażający charazmat Wincentyński (symboliczne dary). Uzyskaliśmy odpust zupełny dla tych, którzy fizycznie i duchowo uczestniczyć będą w uroczystościach w Paryżu (niedziela 14 marca 2010 w Notre Dame) i w Rzymie (sobota, 25 września 2010). Odnotowć należy, że corocznie jest już odpust zupełny na 15 marca i 27 września.