Sections

350 Rocznica - działania Komitetu Dziedzictwa (zał. 1 do Listu z 13 maja 2009)

Załącznik nr 1 - Komitet Dziedzictwa

do Listu Przełożonego Generalnego z dnia 13 maja 2009 ogłaszającego Rok Jubileuszowy 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki
Komitet Dziedzictwa zdecydował by dotrzeć do każdego pojedynczego członka Rodziny Wincentyńskiej zamiast sponsorować międzynarodowe sympozjum. Pojawi się dwanaście krótkich rozważań (jedno na każdy miesiąc roku jubileuszowego), które będą dostępne w internecie razem ze wskazówkami i propozycjami do wykorzystania. Ten proces będzie w pełni zależny od lokalnej inicjatywy i kreatywności.

Nasz cel. Mamy nadzieję dotrzeć do każdego członka Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie. To jest zwyczajna wizja. Mamy nadzieję, że czonkowie Rodziny Wincentyńskiej w ciągu Roku Jubileuszowego będą spotykać się raz w miesiącu by pogłębić Charyzmat, który dzielimy, by poznać się lepiej i by zbudować więzy przyjaźni i współpracy. Naszym najgłębszym zamiarem jest aby ludzie, do których posługi jesteśmy posłani i współpracownicy, z którymi pracujemy ramię w ramię będą integralną częścią naszych obchodów. Naszym zamiarem jest, robiąc to lokalnie, aby świat mógł poznać przy pomocy tysięcy małych (lub nawet wielkich) wyrażeń i wydarzeń, że święty Wincenty i święta Ludwika uczyli nas jak kochać bliźniego.

Środki. Dwanaście krótkich rozważań ustanowi tematy na każdy miesiąc Roku Jubileuszowego. Ich celem jest pogłębić nasze uznanie i umiłowanie powołania oraz celebrowanie charyzmatu z ludźmi, którym posługujemy i ludźmi, z którymi służymy. Zakładamy, że stanie się to przez dzielenie się z tymi, którzy razem przyjdą, ponieważ charyzmat nie jest przenoszony na papierze ale w życiu członków Rodziny Wincentyńskiej. Rozważania nakierowane są na dzielenie się rozumieniem, doświadczeniem, nadziejami i działaniem.

Nasze działania mogą być nie tylko w imieniu ubogich ale także wraz z ubogimi, abyśmy i my i oni poczuli, że jesteśmy członkami jednej rodziny, rodziny zgromadzonej przez miłość Bożą. Możemy myśleć o siedzeniu z nimi przy jednym stole, przy uczcie dla nich (une verre d’amitié), zapraszając ich do podzielenia się z nami ich doświadczeniem Wincentego i Ludwiki, lub jeśli jesteśmy w szkołach, zaraszajac grono pedagogiczne, personel i uczniów/studentów do włączenia się do naszych rozważań i działań. To samo dotyczy gdy jesteś formatorami.


Dwanaście tematów to:

1.Nasze powody do sławienia dzisiaj świętego Wincentego i świętej Ludwiki - ponowne odkrywanie ich dynamizmu i napełniania się ich Duchem.

2.Rola zagłębienia się i oddania w Rodzinie Wincentyńskiej.
3.Duch świętego Wincentego.
4.Duch św. Ludwiki.
5.Kim jest Jezus dla świętego Wincentego?
6.Kim jest Jezus dla świętej Ludwiki?
7.Służba ubogim.
8.Ewangelizacja ubogich.
9.Różne formy ubóstwa.
10.Świętowanie 350ej Rocznicy z ubogimi.
11.W jaki sposób charyzmat świętego Wincentego i świętej Ludwiki jest podtrzymywany w różnych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej.

12.Współpraca świętego Wincentego i świętej Ludwiki przy posłudze ubogim.

Ten proces wymagać będzie opracowania i dystrybucji dwunastu rozważań z pośrednictwem Famvin.org w oficjalnych językach (angielski, francuski, hiszpański i dodatkowo polski, portugalski i włoski). Prosimy członków Rodziny Wincentyńskiej z każdej strefie językowej do poszukania w rozważań w swoim języku, jeżeli taka będzie potrzeba. Każdy kraj lub grupa językowa może kopiować je i przerabiać na własne potrzeby w formie prostej lub zaawansowanej, jeżeli pozwolą na to czas i zdolności.