Sections

100-lecie Misjonarzy w Brazylii: XII. Administratorzy „Ludu”

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)
[**]Administratorzy "LUDU"

1) Ks. Bronisław Bauer. Urodzony w 1914 r. w Krakowie. Studia wyższe odbył w Krakowie u misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 r. we Lwowie, już po wybuchu II wojny światowej. Pracował przez kilka lat w Warszawie jako katecheta w szkołach. Tam też został aresztowany przez gestapo i wywieziony wraz z 9 konfratrami (m.in. z ks. Janem Rzymełką) do obozu koncentracyjnego w Gross–Rosen, a potem w Bergen–Belsen (1944–1945). Po wyzwoleniu z obozu, pracował przez 5 lat nad uchodźcami polskimi w Niemczech, w charakterze dyrektora gimnazjów. Do Brazylii przybył w 1950 r., obejmując m.in. urząd proboszcza w Imbituwie i São Mateus do Sul, gdzie dokończył budowy wspaniałego kościoła parafialnego, zaczętego przez śp. ks. Franciszka Madeja. Pracował przez kilka lat w administracji „LUDU”: 1952–53; 1957–59. Sprawował nadto urząd wicewizytatora (1966–1968). Potem był proboszczem na kilku parafiach. Zmarł w Kurytybie 9 maja 1986 r., pochowany w Serinii.

2) Ks. Tadeusz Kołodziejczyk. Urodzony w 1932 r. w Skomielnej Czarnej (pow. Myślenice). Studia odbył w Krakowie u misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. Pracował na kilku parafiach w charakterze wikarego. W latach 1962–1963 kierował administracją „LUDU" zakupując dwie maszyny do małych druków. Był proboszczem w Ibati (diecezja Jacarèzinho), gdzie zakończył budowę kościoła. Parafia Ibaiti jemu zawdzięcza posiadanie pięknej i obszernej plebani. Potem był jeszcze proboszczem na kilku parafiach, a kiedy zachorował zamieszkał w domu centralnym w Kurytybie, a ponieważ zdrowie się pogarszało, przeniósł się na stałe do domu do domu wypoczynkowego w Tomas Coelho. Często przebywał w szpitalu MB Cudownego Medalika w Kurytybie i tam zmarł w roku 1995. Pochowany jest na cmentarzu w Tomas Coelho.

3) Ks. Zenon Jezierski. Urodzony w 1932 r. w Pleszewie. Studia odbył w Krakowie u misjonarzy. Wyświęcony na kapłana w 1955 r., do Brazylii przybył w 1957 r. Zajmował stanowisko wikarego w kilku parafiach. Od 1957 do połowy 1960 r. zajmował stanowisko redaktora „LUDU”. Od 1960 do połowy 1969 r. był proboszczem w Rio Claro do Sul, po czym objął parafię w Diamante do Norte ( płn. Parana), przechodząc do kleru diecezjalnego. Za jego czasów pracował w administracji „LUDU” najpierw ks. Bronisław Bauer, a później ks. Franciszek Madej.

4) Ks. Józef Zając. Urodzony w 1914 roku w Mariampolu koło Halicza. Studia odbył u misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w tymże roku – dwa tygodnie przed II wojną światową. Pracował jako wikary w Mafrze, później jako profesor Małego Seminarium w którym utworzył orkiestrę dętą, istniejącą do dnia dzisiejszego. W redakcji „LUDU” pracował dwukrotnie: od 1947 do 1948 r. oraz od 1960 do czasów choroby. Wprowadził na szpalty „LUDU” kolor niebieski oraz zdjęcia na 1 i 8 stronę. W tym czasie w administracji „LUDU” pracowali: ks. Tadeusz Kołodziejczyk, ks. Feliks Stefanowicz oraz brat Michał Patrzyk. Ks. Józef zmarł w Kurytybie 28 maja 1985 r. i pochowany został w grobowcu Księży Misjonarzy na cmentarzu w Abranches.


poprzedni rozdział Wstęp i spis rozdziałów następny rozdział

[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO