Sections

100-lecie Misjonarzy w Brazylii: VI. Misje w latach od 1930 do 1955

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)
[**]Misje w latach od 1930 do 1955

W czasie przed i powojennym nie było stałej grupy misyjnej. Misjonarze Wiceprowincji Kurytybskiej oddawali się pracy duszpasterskiej na parafiach, a na misje wyjeżdżali tylko okazyjnie na zaproszenie proboszczów, czy biskupów. Powstawało coraz więcej nowych parafii, a księży diecezjalnych było mało, dlatego wiceprowincja przyjmowała opiekę duszpasterską w tych parafiach uważając ten rodzaj pracy jakby stałe misje.

W tym czasie w pracach misyjnych odznaczyli się: ks. Jan Wiśliński; będąc proboszczem parafii Santa Candida wyjeżdżał na misje aż do Argentyny, a w Brazylii głosił misje razem z księżmi: Ludwikiem Bronnym, Janem Pałką i Zygmuntem Piotrowskim. Ks. Piotrowski przyjechał z USA z doświadczeniem misyjnym. Pisał kronikę misyjną oraz artykuły do gazety LUD, oraz do kalendarza LUDU. Z ks. Zygmuntem Piotrowskim współpracowali księża z Polski: Ryszard Gogol, Józef Damek, Władysław Serzysko, Józef Kotliński i Henryk Jaworski.

Oprócz wspomnianych misjonarzy zasługują na szczególną wzmiankę: ks. bp Ignacy Krauze, biskup z Shunteh-fu. – misjonarz z Chin. W 1949 r. wrócił z Chin do Brazylii, służył Kościołowi jako administrator apostolski w diecezji Joinville S.C.

Ks. biskup Ignacy Krauze głosił misje ludowe razem z ks. Józefem Grzelińskim, który także powrócił z Chin. Ks. Ludwik Bronny, który oprócz swoich zajęć, jako wicewizytator w Kurytybie i ojciec duchowny Sióstr Miłosierdzia, poświęcał wiele czasu na głoszenie misji w Rio Grande do Sul. Po 40 latach jeszcze był wspominany przez tych, którzy słuchali jego kazań.

Po wojnie przyjechał do Brazylii ks. Bronisław Niemkiewicz. Odznaczał się mocnym głosem, duchem twórczym i piękną wymową. Swoimi kazaniami przyciągał wiernych na misje.


poprzedni rozdział Wstęp i spis rozdziałów następny rozdział

[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO