Sections

100-lecie Misjonarzy w Brazylii: V. Misje „Ad Gentes”

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)
[**]Misje "Ad Gentes"

Emigranci w nowej ojczyźnie byli zmuszeni do walki z siłami natury o chleb codzienny, a z prawami ludzkimi o wolność i prawa naturalne osoby ludzkiej. W tym samym czasie misjonarze realizowali swoje dzieła ewangelizacji we wszystkich dostępnych im miejscowościach. Nie szczędzili wysiłków w spełnianiu swych zadań apostolskich, które Pan Bóg im powierzył.

Misjonarze krakowscy pamiętali o wielkiej myśli swego założyciela św. Wincentego a Paulo nie tylko na obczyźnie, ale i wśród pogan. Skoro tylko poznali język miejscowy (portugalski), podjęli się nauczania wszystkich mieszkańców Brazylii, bez różnicy: rasy, koloru skóry, czy pochodzenia narodowości. Niektórzy nie patrząc na trudności szukali kontaktów z Indianami zamieszkiwali w okolicznych lasach i dotychczas byli postrachem kolonistów.

Pierwszy rozpoczął ks. Franciszek Komander w miejscowości: Trés Bicos do Ivaí, blisko miasta Condido de Abreu w stanie Paraná, wśród Indian trybu Coroados. Drugim był ks. Jan Kominek w miejscowości Bom Sucesso w parafii Alto Paraguassu w powiecie Lucena – dziś Itaiópolis w stanie Santa Catarina; zaczął tam katechizować Indian ze szczepu Botokudów. Przez nich to w początkach kolonizacji zginęło wiele emigrantów niemieckich, polskich i ukraińskich.

Po ujęciu Indian w rezerwacie rządowym, sam szef rezerwatu Eduardo de Lima ułatwił ks. Kominkowi katechizację Indian. Ta misja została zakończona sukcesem, bo po długiej katechizacji, dnia 23 października 1923 r. ks. Jan Kominek ochrzcił 98 Botokudów. Indianie stając się chrześcijanami, zostali także przyjaciółmi nie tylko chrześcijan, ale wszystkich ludzi białych. Indianie z rezerwatu Ibirama przyszli do Alto Paraguassu aby podziękować księżom za dar wiary, a parafianom za pomoc materialną.

Ta działalność wśród Indian nie była kontynuowana przez następców, ale księża: Franciszek Komander i Jan Kominek stali się obrońcami tubylców w czasie ich prześladowań.

Pod koniec XIX wieku emigranci polscy w stanie Santa Catarina, na zboczach góry Alto Paraguassu (1000 m npm) stoczyli zwycięską walkę z Indianami. Po zwycięstwie na tym wzgórzu koloniści polscy zaczęli budować kościół, z materiałów budowlanych własnoręcznie wyprodukowanych (cegłę i wapno). Budową kierował ks. Jan Kominek.poprzedni rozdział Wstęp i spis rozdziałów następny rozdział

[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO